Dialektkvelden med T. E. Jenstad

Tor Erik JenstadDIALEKTKVELD med Tor Erik Jenstad

den 22. oktober 2014 kl 1900 i Kirkestua på Skatval

Nesten 100 dialektinteresserte møtte opp denne kvelden, både innen- og utenbygds folk. Det er vel et godt bevis for at den lokale Skatvals-/Stjørdals-dialekta fortsatt lever i folks minne, selv om den ikke blir så mye brukt i dagliglivet lenger. Men det er i alle fall stor enighet om at gamle ord og uttrykk må tas vare på!

Jan Mæresmo innledet, Tor Erik Jenstad tok over og etter hvert ble panelet på 3 menn og 2 kvinner (Jostein Skatvold, Asbjørn Skjervold, Magnus Fiskvik, Ragnhild Winge og Åse Rømo) også involvert med spørsmål til Jenstad og til tilhørerne. Det kom også mange innspill fra salen, både utfordringer til løsning av sjeldne uttrykk og kommentarer til det som ble sagt fra panelet og fra Jenstad.

Underveis fikk vi servert kaffe og vafler av våre eminente kafevertinner Ingrid Røkke og Kari Kvål.

Tor Erik Jenstad hadde også med seg fire musikanter, og de underholdt både før, under og etter dialektdiskusjonene med meget passende låter, både gamle og mer nyskrevne i tradisjonell stil.

En meget underholdende og ikke minst interessant kveld.

Vi takker alle som møtte opp og deltok!

Deltakere 1 Deltakere 2

 Panelet Ragnhild Winge, Åse Rømo, Magnus Fiskvik, Jostein Skatvold og Asbjørn Skjervold

Panelet: Ragnhild Winge, Åse Rømo, Magnus Fiskvik, Jostein Skatvold og Asbjørn Skjervold.

Tor Erik Jenstads musikervenner

Tor Erik Jenstad og musikerne som spilte tradisjonsrike melodier

.


.

Her er invitasjonen til møtet:

Historielaget inviterer tilTor Erik Jemstad

DIALEKTKVELD med Tor Erik Jenstad

den 22. oktober 2014 kl 1900 i Kirkestua på Skatval

Tor Erik Jenstad bringer med seg sitt uuttømmelige forråd av underlige, sjeldne, morsomme dialektuttrykk fra vårt område, og han har også med seg sine venner som bidrar med musikalsk underholdning.

Ta med deg de gamle ordene og uttrykkene du kjenner i Skatvals-dialekta, så kan du få prøvd dem mot et panel av både damer og herrer, og ikke minst alle de interesserte tilhørerne.

Pris kr 100,- inkl kaffe og kake.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!