Bygdavandring 10.07.2021

Historielaget inviterte til årets bygdavandring på Rykkja kolonihage og Høgberget.

Grunneier Knut Røkke orienterte om kolonihagen og arbeidet med å få realisert planene. Idag er det et gjennomført flott område med ivrige og dyktige hagebrukere og idylliske små hus med alle moderne bekvemmeligheter.

Deretter gikk vi til Høgberget og der holdt Hans Skjervold og Jon Fiskvik en orientering om stedet, som var en offerplass i tidligere tider. ( kan noen som fulgte med bedre enn fotografen, gjengi noe av det karene fortalte om?) 😊

Til slutt gikk vi ned til Indergården for kaffe og kaker. God oppslutning om arrangementet i lett sommerregn.

Ole Hammer var fotograf: