v07-1

Det ble «avklart» av dette ikke er en stein til å binde fast skip i, men en bauta over en som var gravlagt rett ved siden av der steinen står. Men mektig og et minne fra fortiden er den.