v06

Det var moro å få komme opp på haugen slik den ligger i dag, med merker etter gravrøvinger, men steinene er ganske harde å sitte på …..