b11

Sigurdhaugen var ganske overgrodd med trær og krattskog, og det krevde flere dager med flere mann for å få fjernet alt. Her er Jan Mæresmo, Per Olav Kvål og Olav Haugan i gang med motorisert verktøy for å få has på trærne.