Grendavandring 05.06.2016

Dsc08948Et nytt område på Skatval er nå behørig beskuet og dokumentert gjennom Historielagets vandringer. Søndag 5. juni 2016 møttes 60 personer på Langstein i et strålende solskinn og et passende antall varmegrader, for å få en gjennomgang av alle de ulike historiske og nåværende industrielle aktivitetene på det som kanskje kan kalles Skatvals industristed.

Vi startet ved dagens største industribedrift på Skatval, Langstein Fisk AS, tidligere også kalt settefiskanlegget. Dagens eier, Marine Harvest, satser stort på oppdrett av rognkjeks, som er meget effektiv i krigen mot lakselusa. Dagens leder Gunnar Ovidth kunne fortelle om et stort og meget avansert anlegg som sparer miljøet i oppdrettsnæringen for bruk av store mengder kjemikalier på laksen.

Rett ved gikk Steinselva, og Jan Mæresmo kunne fortelle om de to gårdene som lå på hver sin side av elva i tidligere tider. I dag er begge borte fordi E6 nå går gjennom området, og Langstein Fisk bruker også en del av området, og skal kanskje også utvide sitt område. Stein gård hadde også Skatvals største eplehage i dalsidene oppover langs elva. De leverte eplene til industrien og også rips, solbær og stikkelsbær fra sin store bærhage.

I Steinselva har det fra tidlige tider, kanskje så tidlig som 16-1700-tallet, vært ei mølle der, og møllesteinene finnes fortsatt. Senere ble det anlagt  et sagbruk der for tømmeret som ble fraktet ned fra skogsområdene bak Forbordsfjellet.Dsc08933

Folkene på Stein, Tor og Trygve Sten, var framsynte og oppfinnsomme folk, og de bygde det første kraftverket i Skatval. Det leverte strøm til gårdene rundt, til Saltøya, og sannsynligvis også til kaiområdet på Langstein, selv om det produserte kun 25 kvh. Det er fortsatt et kraftverk der også i dag, det står inne på Langstein Fisk sitt område og er i full drift.

Vandringa gikk videre opp Steinsbakken et stykke, til vi dreide av opp til Finnstuggu-plassen. Der kunne Else Solvoll fortelle litt om de som bodde der på 1800-tallet. Plass-området er absolutt ikke stort, men derfra klarte de altså å livnære seg og fø opp i alt 7 unger! Helt utrolig, sett med våre øyne i dag. En av barna utvandret til Amerika, og hans etterkommere var på besøk her i 2015,

Så gikk turen over veien og opp til det som kalles Øversvedjan. Her skal det ha ligget en husmannsplass, men det er ikke kjent hvem som har bodd der. Men Torbjørn Åsvang kunne fortelle oss mye interessant likevel om området, hvor det er meget sannsynlig at Armfeldts hær passerte på sin vei fra Verdalen mot Trondheim. Det er funnet et våpen på Øversvedjan som antas å stamme fra felttoget.

Deretter bar det nedover Steinsbakken igjen, med stopp på Langstein stasjon, hvor Jan Mæresmo kunne gi oss stasjonens historie i mer enn 110 år.

Nå begynte kaffetørsten å melde seg etter ca 1 1/2 time med interessante historiske tilbakeblikk, så vi passerte over E6’en i kontrollerte former, trafikken var heldigvis ikke for stor. Dagen ble avsluttet med kaffe og kaker på uteområdet rundt hytta til Gunnar Alstad, et fantastisk punktum for årets innholdsrike grendavandring på Skatval.

Takk for oppmøtet til alle deltakere!

Her ser du vår dokumentasjon av turen:

   
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0


Dette er invitasjonen til vandringa 2+16

Velkommen til

GRENDAVANDRING PÅ LANGSTEIN søndag 5. juni 2016 kl 1300

Oppmøte ved settefiskanlegget  (kjør gjennom undergangen, så til venstre)

Vi besøker:

– Settefiskanlegget, ved Gunnar Ovidth
– Kraftstasjonen, ved Gunnar Ovidth
– annen tidligere industri ved elva, ved Jan Mæresmo
– Finnstugguplassen v/Else Solvoll
– Husmannsplassen Steinsvedjan v/Torbjørn Åsvang
– Langstein stasjon v/Jan Mæresmo

Gratis deltakelse og kaffeservering

Velkommen til en interessant og ikke minst hyggelig dag på nedre Langstein