Her finner du:

Dagens ukjente

HK0101.jpg
Bilde 5. Denne karen er merket "ukjent fra Hammerhaugen". Vet du hvem det er? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Oversikt over TIDLIGERE aktiviteter
i Skatval Historielags regi

2013

06.12.:  Julebord 2013
23.06.:   Grendavandring på Skatvold og Kirke-Skatvold
15.06.:   Tur til Mostadmark og Hommelvik
03.04.:   Nykontoret på Framnes innvies!
20.03.:    Siste kontordag på Handelslaget/Prix'en
27.02.:    Lagets årsmøte 2013

2012

23.06.:  Historisk vandring på Tiller og Forbord
28.04.:   Nord-Trøndelag Historielags halvårsmøte på Aglo – Skatval Historielag er teknisk arrangør
28.02.:   Lagets årsmøte 2012
16.01.:   Tirpitz  –  70-årsdagen for Tirpitz' ankomst til Fættenfjorden.
Møte i Kirkestua med Hans Olav Løkken.

2011

06.12.:    Julebord på Aglo
August:  Deltakelse ved Midnattsoperaen Olav Engelbrektsson
25.06.:   Historisk vandring på Merasgårdene på Skatval
18.06.:   Deltakelse på Bygdedagen 2011
01.03.:   Lagets årsmøte 2011

2010

08.12.:   Julebord på Aglo
03.12.:   Presentasjon av boka «Skatval kommune 1902-1961»
13.11.:     Besøk på Arkivsenteret på Dora
11.10.      og 25.10.:    Kurs i «Enkel bildebehandling»
29.08.:    Historisk vandring i Vassbygda
August:   Deltakelse ved Midnattsoperaen Olav Engelbrektsson
17.06.:     Presentasjon av Minnetavlene over middelalderkirkene på Skatval
02.03.:   Lagets årsmøte 2010

2009

01.12.:    Julebord på Aglo
31.11.:    Besøk i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider i Trondheim
29.08.:   Historisk vandring på Fiskvik / Ursand
August:   Deltakelse ved Midnattsoperaen Olav Engelbrektsson
13.06.:    Tur til Frosta
06.06.:   Deltakelse på Bygdedag 2009
Våren:    Kurs i «Bruk av pc for nybegynnere»
24.02.:    Lagets årsmøte 2009

2008

12.11.:     Presentasjon av «Konfirmanter i Skatval 1859 – 2008»
02.12.:    Julebord på Aglo
11.10.:     Omvisning i Værnes kirke
13.09.:    Byvandring i Trondheim
August:   Deltakelse ved Midnattsoperaen Olav Engelbrektsson
22.06.:    Historisk vandring på Tiller og Heggjasberget
24.05.:   Omvisning på Lerfald i Hegra
04.03.:    Lagets årsmøte 2008

2007

04.12.:    Julebord på Aglo
15.12.:    Presentasjon av bok V – Et maktsentrum i Trøndelag
August:   Deltakelse ved Midnattsoperaen Olav Engelbrektsson
02.06.:   Deltakelse på Bygdedagen 2007
26.03.:    Lagets årsmøte 2007

2006

04.12.:    Julebord på Aglo
August:   Deltakelse ved Midnattsoperaen Olav Engelbrektsson
26.06.:    Historisk vandring langs Langsteinveien
18.06.:    Deltakelse på Museumsdagen på Værnes
04.06.:    Tur til Høgberget på Rykkja
25.05.:   Tur til Meraker Smelteverk
27.02.:    Lagets årsmøte 2006

2005

November: Presentasjon av bok IV – Den første tid
August:   Deltakelse ved Midnattsoperaen Olav Engelbrektsson
01.06.:      Deltakelse på Bygdedagen 2005

2002

29.06.:     Historisk vandring fra Fløkaia til Steinvik Lager