Her finner du:

Dagens ukjente
HK0122.jpg
Bilde 4. Staselig i militæruniform, men hvem er det? Hvis du har noen tips om dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Oversikt over TIDLIGERE aktiviteter
i Skatval Historielags regi

2013

06.12.:  Julebord 2013
23.06.:   Grendavandring på Skatvold og Kirke-Skatvold
15.06.:   Tur til Mostadmark og Hommelvik
03.04.:   Nykontoret på Framnes innvies!
20.03.:    Siste kontordag på Handelslaget/Prix'en
27.02.:    Lagets årsmøte 2013

2012

23.06.:  Historisk vandring på Tiller og Forbord
28.04.:   Nord-Trøndelag Historielags halvårsmøte på Aglo – Skatval Historielag er teknisk arrangør
28.02.:   Lagets årsmøte 2012
16.01.:   Tirpitz  –  70-årsdagen for Tirpitz' ankomst til Fættenfjorden.
Møte i Kirkestua med Hans Olav Løkken.

2011

06.12.:    Julebord på Aglo
August:  Deltakelse ved Midnattsoperaen Olav Engelbrektsson
25.06.:   Historisk vandring på Merasgårdene på Skatval
18.06.:   Deltakelse på Bygdedagen 2011
01.03.:   Lagets årsmøte 2011

2010

08.12.:   Julebord på Aglo
03.12.:   Presentasjon av boka «Skatval kommune 1902-1961»
13.11.:     Besøk på Arkivsenteret på Dora
11.10.      og 25.10.:    Kurs i «Enkel bildebehandling»
29.08.:    Historisk vandring i Vassbygda
August:   Deltakelse ved Midnattsoperaen Olav Engelbrektsson
17.06.:     Presentasjon av Minnetavlene over middelalderkirkene på Skatval
02.03.:   Lagets årsmøte 2010

2009

01.12.:    Julebord på Aglo
31.11.:    Besøk i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider i Trondheim
29.08.:   Historisk vandring på Fiskvik / Ursand
August:   Deltakelse ved Midnattsoperaen Olav Engelbrektsson
13.06.:    Tur til Frosta
06.06.:   Deltakelse på Bygdedag 2009
Våren:    Kurs i «Bruk av pc for nybegynnere»
24.02.:    Lagets årsmøte 2009

2008

12.11.:     Presentasjon av «Konfirmanter i Skatval 1859 – 2008»
02.12.:    Julebord på Aglo
11.10.:     Omvisning i Værnes kirke
13.09.:    Byvandring i Trondheim
August:   Deltakelse ved Midnattsoperaen Olav Engelbrektsson
22.06.:    Historisk vandring på Tiller og Heggjasberget
24.05.:   Omvisning på Lerfald i Hegra
04.03.:    Lagets årsmøte 2008

2007

04.12.:    Julebord på Aglo
15.12.:    Presentasjon av bok V – Et maktsentrum i Trøndelag
August:   Deltakelse ved Midnattsoperaen Olav Engelbrektsson
02.06.:   Deltakelse på Bygdedagen 2007
26.03.:    Lagets årsmøte 2007

2006

04.12.:    Julebord på Aglo
August:   Deltakelse ved Midnattsoperaen Olav Engelbrektsson
26.06.:    Historisk vandring langs Langsteinveien
18.06.:    Deltakelse på Museumsdagen på Værnes
04.06.:    Tur til Høgberget på Rykkja
25.05.:   Tur til Meraker Smelteverk
27.02.:    Lagets årsmøte 2006

2005

November: Presentasjon av bok IV – Den første tid
August:   Deltakelse ved Midnattsoperaen Olav Engelbrektsson
01.06.:      Deltakelse på Bygdedagen 2005

2002

29.06.:     Historisk vandring fra Fløkaia til Steinvik Lager