Stiftelsen Skatval Handelslag

Skatval Handelsforening ble stiftet 2. juni (3. pinsedag) 1906. 

                               “Troen på samvirke og fellesløft i detalj-omsetningen
er skrevet som en av grunntankene for å sikre en sunn samhandel i Skatvalsbygda (gamle Skatval kommune: Langstein, Vassbygda og Skatval).

“Foreninga” (fra 1939: Handelslaget) eide eiendom og flere bygninger i sentrum av Skatval, ervervet fra Fasteraune-gården. Nåværende bygg ble satt opp i 1913, og påbygd østre del i 1970.

Etter hvert ble driften overtatt av Stjørdal Samvirkelag, og deretter Trondos, som driver dagens Prix-butikk. Trondos har i flere år leid areal av Skatval Handelslag, og dette utgjør lagets omsetning. I 2015 kjøpte COOP Midt Norge eiendom og bygninger tilhørende Skatval Handelslag

Overskudd av lagets omsetning har siden 2006 blitt brukt til prosjekt/-innkjøpsstøtte for lag og foreninger i bygda. Rundt 2.7 millioner er delt ut, og spredt på ulike tiltak i bygda.

Skatval Handelslag som næringsorganinsasjon ble avviklet i 2018. Gjenstående midler ble vedtatt overført til en nyopprettet stiftelse. Eierandeler utbetalt (kr 5,- pr. andel) til de som ønsket det. Flesteparten av andelseiere ønsket å gi sine andeler til Stiftelsen Skatval Handelslag. Stiftelsen kan fortsatt motta pengegaver for videre virksomhet.

Styremedlemmer er ulønnet. Data fra stiftelsesregisteret bl.a. om sammensetning av styret finnes her

Stiftelsens formål er å bidra til samhandling identitet og tilhørighet til Skatval ihht vedtektene

Det er mulig å søke om gaver fra stiftelsen til aktuelle tiltak. Søknader sendes inn i publisert periode og før søknadsfrist for å kunne vurderes.

Søknadsskjema finner du i menyen til venstre under «Søk om tilskudd».

Tildeling av gaver og beskrivelse av tiltak vil bli lagt ut på www.skatval.no   

Kontaktinfo/spørsmål: Handelslaget@skatval.no