Her finner du:

Dagens ukjente

HK0101.jpg
Bilde 5. Denne karen er merket "ukjent fra Hammerhaugen". Vet du hvem det er? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Skatval Handelsforening ble stiftet 2. juni (3. pinsedag) 1906. 

                               “Troen på samvirke og fellesløft i detalj-omsetningen
er skrevet som en av grunntankene for å sikre en sunn samhandel i Skatvalsbygda (gamle Skatval kommune: Langstein, Vassbygda og Skatval).

“Foreninga” (fra 1939: Handelslaget) eide eiendom og flere bygninger i sentrum av Skatval, ervervet fra Fasteraune-gården. Nåværende bygg ble satt opp i 1913, og påbygd østre del i 1970.

Etter hvert ble driften overtatt av Stjørdal Samvirkelag, og deretter Trondos, som driver dagens Prix-butikk. Trondos har i flere år leid areal av Skatval Handelslag, og dette utgjør lagets omsetning. I 2015 kjøpte COOP Midt Norge eiendom og bygninger tilhørende Skatval Handelslag

Overskudd av lagets omsetning har siden 2006 blitt brukt til prosjekt/-innkjøpsstøtte for lag og foreninger i bygda. Rundt 2.7 millioner er delt ut, og spredt på ulike tiltak i bygda.

Skatval Handelslag som næringsorganinsasjon ble avviklet i 2018. Gjenstående midler ble vedtatt overført til en nyopprettet stiftelse. Eierandeler utbetalt (kr 5,- pr. andel) til de som ønsket det. Flesteparten av andelseiere ønsket å gi sine andeler til Stiftelsen Skatval Handelslag. Stiftelsen kan fortsatt motta pengegaver for videre virksomhet.

Styremedlemmer er ulønnet. Data fra stiftelsesregisteret bl.a. om sammensetning av styret finnes her

Stiftelsens formål er å bidra til samhandling identitet og tilhørighet til Skatval ihht vedtektene

Det er mulig å søke om gaver fra stiftelsen til aktuelle tiltak. Søknader sendes inn i publisert periode og før søknadsfrist for å kunne vurderes.

Søknadsskjema finner du i menyen til venstre under «Søk om tilskudd».

Tildeling av gaver og beskrivelse av tiltak vil bli lagt ut på www.skatval.no   

Kontaktinfo/spørsmål: Handelslaget@skatval.no