Her finner du:

Dagens ukjente
HK0101.jpg
Bilde 5. Denne karen er merket "ukjent fra Hammerhaugen". Vet du hvem det er? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Det siste styret

Tidligere bygdedager

Bygdeutviklingens fremtid

Ved årsmøtet 2011 i Skatval bygdeutvikling AL var det etter valgkomiteens innstilling liten interesse for videre drift av Skatval bygdeutvikling AL.

Styret i Bygdeutviklingen vurderer derfor å avvikle driften av laget, dersom ingen interessenter melder seg for ønsket om å drifte videre. En avvikling vil i tilfelle foregå ved et ekstraordinært årsmøte i løpet av høsten 2011.

Skatval bygdeutvikling har blant annet hatt ansvaret for utleie av bord og benker, som var kjøpt inn, i samarbeid meg FAU, til blant annet til bruk i forbindelse med 17. mai i Skatvalshallen. Ved en eventuell nedleggelse er det ønskelig at andre aktører kan ta seg av en slik oppgave, med drifting og vedlikehold.

Bygdeutvikling har frem til i dag hatt to faste arrangement som det er mulig for andre aktører å fortsette: bygdedagen og julegrantenning.

– Bygdedagen har vært arrangert annet hvert år på Skatval, og har vært en unik mulighet for lag og foreninger til å samles og vise frem hva de holder på med. Bygdeutviklingen har i denne sammenheng hatt ansvar for å sette ned en komité for å gjennomføre arrangementet.

– Julegrantenning, først arrangert før jul i 2009 ved Skatval stasjon. Intensjonen bak arrangementet er å få dette til å bli en tradisjon. Skatval Handelslag har etter fjorårets arrangement stilt garanti for en pengesum inntil på kr 5000,-, for et eventuelt tap for den lag eller forening, som kan tenke seg å arrangere dette før jul 2011.

I tillegg besitter Bygdeutviklingen en del midler som kan deles ut til ulike prosjekter / behov. Noen av disse midlene er øremerket ungdom, og de som ikke driver organisert aktivitet.

Dersom noen har konkrete behov for noe, eller ønsker å ta over ansvar for bord og benker, eventuelt ønsker å ta over noen av de ovennevnte arrangementer, ønsker vi tilsendt skriftlig søknad innen 10. november 2011.

Med hilsen
Skatval Bygdeutvikling
v/ Morten Nilsen
7510 Skatval

morten@logm.no