Her finner du:

Se nyheter fra:

Dagens ukjente

IMG_0014.jpg
Bilde 3. Hvem er denne damen? Er det et Amerika-bilde? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Det siste styret

Tidligere bygdedager

Bygdeutviklingens fremtid

Ved årsmøtet 2011 i Skatval bygdeutvikling AL var det etter valgkomiteens innstilling liten interesse for videre drift av Skatval bygdeutvikling AL.

Styret i Bygdeutviklingen vurderer derfor å avvikle driften av laget, dersom ingen interessenter melder seg for ønsket om å drifte videre. En avvikling vil i tilfelle foregå ved et ekstraordinært årsmøte i løpet av høsten 2011.

Skatval bygdeutvikling har blant annet hatt ansvaret for utleie av bord og benker, som var kjøpt inn, i samarbeid meg FAU, til blant annet til bruk i forbindelse med 17. mai i Skatvalshallen. Ved en eventuell nedleggelse er det ønskelig at andre aktører kan ta seg av en slik oppgave, med drifting og vedlikehold.

Bygdeutvikling har frem til i dag hatt to faste arrangement som det er mulig for andre aktører å fortsette: bygdedagen og julegrantenning.

– Bygdedagen har vært arrangert annet hvert år på Skatval, og har vært en unik mulighet for lag og foreninger til å samles og vise frem hva de holder på med. Bygdeutviklingen har i denne sammenheng hatt ansvar for å sette ned en komité for å gjennomføre arrangementet.

– Julegrantenning, først arrangert før jul i 2009 ved Skatval stasjon. Intensjonen bak arrangementet er å få dette til å bli en tradisjon. Skatval Handelslag har etter fjorårets arrangement stilt garanti for en pengesum inntil på kr 5000,-, for et eventuelt tap for den lag eller forening, som kan tenke seg å arrangere dette før jul 2011.

I tillegg besitter Bygdeutviklingen en del midler som kan deles ut til ulike prosjekter / behov. Noen av disse midlene er øremerket ungdom, og de som ikke driver organisert aktivitet.

Dersom noen har konkrete behov for noe, eller ønsker å ta over ansvar for bord og benker, eventuelt ønsker å ta over noen av de ovennevnte arrangementer, ønsker vi tilsendt skriftlig søknad innen 10. november 2011.

Med hilsen
Skatval Bygdeutvikling
v/ Morten Nilsen
7510 Skatval

morten@logm.no