Her finner du:

Dagens ukjente

HK0119.jpg
Bilde 8. En liten søskenflokk? Men hvem? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Uncategorized

ÅRSMØTE 2020

avholdes onsdag 26. februar 2020 kl 1900
i Klubbhuset på Framnes

Årsmøtesaker iflg. vedtektene.
Underholdning  –  Enkel servering

Eventuelle saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret
i hende senest 17. februar. (epost: skathist@skatval.no)

Styret i Skatval Historielag