Historisk vandring 17. juni 2023

HISTORIELAGETS ÅRLIGE SOMMERVANDRING

Lørdag 17 Juni kl. 14.00 arrangeres den årlige vandringen, og i år blir  det Vollsgårdene som får besøk av dere alle historieinteresserte personer.

Det blir ikke så mye vandring, og det lille som skjer av bevegelse vil foregå i små etapper på grusveg i tilnærmet flatt terreng. Men desto mer orientering blir det om bosetting, små og store hendinger og historiske tilbakeblikk.

Og som vanlig er arrangementet åpent for alle interesserte og som vanlig spanderer historielaget kaffe med nogo attåt.

Velkommen aillihop, og oppmøte skjer hos Hilde og Johan Hammer, Vollshaugvegen 42. Skatval.

Orienteringen foretas av Ole Hammer.
Kan være et bilde av golfbane og gress