Årsmøte i Skatval Historielag 7. mars 2023

Årsmøtet ble avholdt
tirsdag 7. mars 2023 på Framnes, Skatval

Årsmøtet ble gjennomført iflg vedtektene

Etter årsmøtet ble det servert kaffe og kaker, og
Oddbjørn Mæhre fortalte og viste bilder av noen av
alle de flotte fuglene han møter når han ferdes i Forbordsfjellet.