Årsmøte i Skatval Historielag 7. mars 2023

Årsmøtet avholdes
tirsdag 7. mars 2023 på Framnes, Skatval

Vi starter kl 19.00
Årsmøtet gjennomføres iflg vedtektene.

Etter årsmøtet blir det kaffe og kaker, og et
kåseri av Oddbjørn Mæhre om de flotte fuglene
han møter når han ferdes i Forbordsfjellet.

Alle medlemmer hjertelig velkommen!