Nytt søknadsskjema for å søke om midler fra Skatval Handelslag

Fra 1. mars til 30. april 2023 kan du søke om å bli tildelt midler fra Stiftelsen Skatval Handelslag.

Du  finner skjemaet under Stiftelsen Skatval Handelslag i menyen øverst. Det kan skrives ut, fylles ut og sendes dem.