Nettsiden er under revisjon

På grunn av eksterne systemendringer må vi foreta en oppgradering av Skatval.no. Sidene er ikke slik de vil bli om en stund, men inntil
videre vil det i alle fall være tilgang til svært mye av den informasjonen du kunne finne der .

Vi beklager!