Nettsiden er under revisjon

På grunn av eksterne systemendringer må vi foreta en oppgradering av Skatval.no. Sidene er ikke slik de vil bli om en stund, men inntil
videre vil det i alle fall være tilgang til all tidligere informasjon .

Velkommen tilbake til TORSDAGSKAFFEN 12. januar 2023!

Vi ønsker alle

EN RIKTIG GOD JUL
OG ET GODT NYTT ÅR!