Her finner du:
Se nyheter fra:
Dagens ukjente
HK0119.jpg
Bilde 8. En liten søskenflokk? Men hvem? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Nå er Historielaget i gang igjen!

Vi ønsker alle gamle og nye medlemmer hjertelig velkommen

Torsdagskaffen er åpen hver torsdag  fra kl 1100 – 1300 i Framhuset

Kontoret er åpent fra kl 1000 hver torsdag.

Julebord avholdes 26. november 2021. Påmelding på liste på torsdagene eller via epost til skathist@skatval.no.

Årsmøte vil som vanlig bli avholdt i slutten av februar eller begynnelsen av mars, og fra da vil også 10. utgave av Våttån bli utlevert.

Programmet for resten av våren kommer senere.

I 2020 og hittil i 2021 har det forståelig nok vært få aktiviteter pga Covid-19, men du finner referater fra det som har skjedd under Skatval Historielag, Tidligere arrangement i menyen til venstre.