Her finner du:
Dagens ukjente
IMG_0060.jpg
Bilde 11. På dette bildet står det "Forbordskaran". Men hvem er hvem? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

ÅRSMØTE 2020

avholdes onsdag 26. februar 2020 kl 1900
i Klubbhuset på Framnes

Årsmøtesaker iflg. vedtektene.
Underholdning  –  Enkel servering

Eventuelle saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret
i hende senest 17. februar. (epost: skathist@skatval.no)

Styret i Skatval Historielag