Her finner du:
Dagens ukjente
HK0122.jpg
Bilde 4. Staselig i militæruniform, men hvem er det? Hvis du har noen tips om dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Gjennom Stjørdal Biblioteks nettsider har alle tilgang til å søke i de delene av historielagets bildesamling som er lagt ut. Til nå er det ca 3.200 bilder tilgjengelig. Vi har holdt oss til Datatilsynets regler, men hvis det er bilder du likevel ikke vil skal være tilgjengelig for alle, sender du en epost til oss, så fjerner vi det.

Hvis du har mer informasjon om et bilde, er vi veldig glade for å få tilbakemelding pr epost (se nærmere beskrivelse lenger ned). Vår epostadresse er: skathist@skatval.no. Husk å oppgi din egen epostadresse.

Hvis du er interessert i en papirkopi eller digital kopi av et bilde sender du oss en epost om det. Eventuell kostnad er avhengig av bildetype og størrelse.

Hvordan bruker du bildesamlingen?

Klikk på denne lenken til Bibliotekets nettside hvor du finner bildesamlingen og også andre Trønderske historielags bildesamlinger:  http://stjordalbibliotek.no/fotosamlinger-nord-trondelag/
Klikk på Fotosamling – Skatval Historielag.

– Da får du opp denne siden:

Hvis du ikke får opp all denne teksten, klikker du på den røde rundingen med + i til høyre på bildet. Denne teksten er ikke nødvendig for å søke, så den lukker du igjen ved å klikke på samme røde runding, slik at du får mer plass på skjermen.

Skriv inn det navnet, hendelsen eller stedet du vil søke etter i feltet under Fritekst, trykk Søk.

Velg fra trefflisten,  det vil si en liste over de bildene som inneholder informasjon som stemmer med søket.

Hvis det er flere treff enn det er plass til på denne siden, får du en rekke tall nederst som du kan klikke på for å hente fram et nytt sett bilder i trefflisten.

Eksempel på Treffliste når vi søker etter ordet «Skatval»:sokebilde-5

– Klikk på den tittelen i trefflisten du vil se nærmere på. Da får du opp en informasjonsside med oversikt over den informasjonen som er knyttet til det enkelte bildet, og en prøvekopi av bildet nederst.

Klikk på prøvekopien av bildet for å se det i sin originale form. Bruk tilbakepilen i øverste venstre del av skjermen for å gå tilbake til informasjonssiden for det bildet du står på i øyeblikket.

Eksempel på  informasjonsside:

sokebilde-6

 Bla mellom treffene på den trefflisten du hentet bildet fra ved å klikke på pilene midt på skjermen øverst. Der ser du hvilket treffnummer du står på og kan bla til neste eller forrige bilde på trefflisten. Hvis du ikke ser dette feltet, gå tilbake til trefflisten og gå inn en gang til!

Klikk på lenken treffliste til venstre over tittelen på bildet (under flaggene) for å komme tilbake til trefflisten du kom fra. 

Tilbakepilen øverst til venstre på skjermen sender deg tilbake til søkesiden, hvor du kan skrive inn et nytt søkebegrep (eller gjenta det søkebegrepet som allerede står der).

– La valget stå på Fritekstsøk, da finner du alle forekomster av det begrepet du søker etter.

 Hvis du
– har mer info om det som er på bildet,
– har andre beskjeder til oss
– ønsker å bestille papirkopier eller digitale kopier:
send mail til oss ved å klikke på konvolutten oppe til høyre over informasjonen.
Fyll ut epost-skjemaet du får opp. Referanse til hvilket bildet du står på blir da automatisk med i eposten til oss.

Vår epostadresse er:   skathist@skatval.no. Husk å oppgi din egen epostadresse.

Da skal du ha nok informasjon til å gå inn på bildesamlingen til Skatval Historielag via Stjørdal biblioteks nettsider:

Start herStjørdal bibliotek – bildesamling