Her finner du:

Dagens ukjente
HK0005.jpg
Bilde 1. Ektepar, men hvem? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

 

Interessentliste Bredbåndsutbygging Olhammarhaugen-Fagerhaug-E6 2014
. Navn Adresse Ja Nei Telefon/Merknad
1 Lisbeth og Ståle Fiskvik Voldsaunet X . 92638798
31 Hans Ole Johnsen Stasjonsveien X . .
29 Knut Morten Sandodden Stasjonsveien X . 91707309
28 Øyvind Lade Stasjonsveien X . 95879608
3 Magnar Fiskvik Stasjonsveien X . 45231053
2 Ann Kristin Lien Stasjonsveien X . 90969326
4 Tove Sæthe/ Andreas Haave Stasjonsvegen/Hauglund X . 94341645
5 Cecilie Tafjord Stasjonsvegen 1 X . 91165985
8 Eirik Halstadtrø Stasjonsvegen X . 94240373
7 Birger Slettan Stasjonsvegen X . 92013293
6 Arne Myran Stasjonsvegen X . 41549685
9 Morten Nilsen Solhaug X . 92843407
11 Jostein Skatvold Skatvold X . 98870323
10 Jo Bjørn Skatvold Skatvold X . 92637028
12 Bjarne Stakseth Olhammerhaugen 8 X . 90024117
13 Svein Stamnes Olhammerhaugen X . 98071848
14 Nils Birger Nilsen Haug X . 99559031
15 Svein Magne Saksvik Fagerhaugveien 8 X . 98283461
16 Siv Tanem Fagerhaugveien 6 X . 41411559
17 Frank Moksnes Fagerhaugveien 4 X . 95121641
18 Silje Gjøstøl Fagerhaugveien 2 X . 41507645
19 Grethe Hegge Fagerhaugveien 17B X . 47897871
20 Rune Hegge Fagerhaugveien 17A X . 90647615
21 Casper Arntzen Fagerhaugveien 16 X . 40070089
22 Rune og Bente Dullum Fagerhaugveien 15 X . 41695836
23 Stig Rune Moan Fagerhaugveien 14 X . 92604157
24 Karl Ingvar Haugan Fagerhaugveien 12 X . 46414797
25 Terje Stamnes Fagerhaugveien 10 X . 92224808
26 Anne Fiskvik Fagerhaug X . 98021675
27 Martin Røkke Bloksberg X . 92446323
34 Aase Slettan Stasjonsveien (Vardetun) . . .
33 Jorunn Vinge Stasjonsveien (Solgløtt) . . .
32 John Arne Krøke Stasjonsveien (Siljan) . . 92685364
35 Karin Bostad Olhammerhaugen . . .
30 Odd Sæmund Fiskvik Fagerhaug/Storhaugen . . 92645000
36 Geir Morten Holltrø Fagerhaug . X .
Tre husstander til… Olhammerhaugen? . . .
Tre husstander til … Skatvold? . . .
Firma: . . .
21 CA IKT Casper Arntzen . . .
37 Skatval Samfunnshus Stasjonsveien . . 99373578 (leder)
15 KS Entrepenør Svein Magne Saksvik . . .
38 Fagerhaug Oppvekstsenter Fagerhaug . . .