Skatvals fornminner            
Informasjonen er hentet fra den arkeologiske registreringen av fornminner fra 1977: Funn og fornminner i Nord-Trøndelag - Stjørdal.    
Detaljer om funnene kan  leses i rapporten på kontoret til Skatval Historielag
 
       
Reg Nr Objekt Beskrivelse Fra periode Funnet hvor Funnet av Funnet tidspunkt Oppbevart
1 Jernøks L: 16,5 cm, bredde langs eggen 11,5 cm Vikingtid 22/1- Hollan
Arne Valstad
Arne Valstad 1970 KNVSM
2 Jernøks Antatt lik den ovenfor Vikingtid 22/2- Hollan
Jon Hammer
Garner Karl Hammer, Stjørdal    
3 5 gravhauger     23/1- Holan      
4 2 gravhauger     24/1- Holan  - Holthaugen      
5 Gravhaug     25/1- Holan - Gjeilhaugen      
6 Hustuft Årestue   25/1- Holan - Holthaugen      
7 Arbeidsøks Celt (holøks) av jern Yngre jernalder 25/1- Holan - Raudhammern John Reidar Holan 1964  
8 2 gravhauger     25/5- Holan østre nedre      
9 Gravhaug     31/1- Bolkan prestegård      
10 Steinøks Tynnakket steinøks av grønnstein.   31/1- Bolkan prestegård Bjarne Nesgård 1950-60  
11 Gravrøys Ødelagt.   32/1- Nordland      
12 Skafthulløks     32/1- Nordland     KNVSM
13 Skafthulløks Båtformet steinøks   33/1- Vifstad Ole Vifstad 1940-41 KNVSM
14 4 gravrøyser     33/6- Vifstadåsen (Vifstad nedre) - Lillemarkhaugan      
15 Helleristningsfelt Til sammen 38 skålgroper   39/2- Fasteraunet av Myr vestre - Olasve      
16 Gravhaug med innhold Branngrav. 30 glassperler, stykker av beinkam, jernnagler, brente bein.   39/2- Fasteraunet av Myr vestre Oppdaget under sprengningsarbeide    
17 Helleristninger Sirkler og skipsfigurer. Ingen spor i dagen, muligens nedgravd.   39/2- Fasteraunet av Myr vestre Magne Fasteraunet    
18 Gravhaug Kvinnegrav med steinsatt kiste av tre: 2 ovale fibler, stykke av drikkekar, ufullstendig redskap av sølv og jern. Fjernet.   39/2- Fasteraunet av Myr vestre      
19 Hengebryne Fragment Jernalder 39/2- Fasteraunet av Myr vestre      
20 Gravhaug     40/1- Arnstad      
21 Steinsetning Sirkulær steinsetning av jordfaste kampestein og mindre blokker, 3 nedgrodde stein på rekke. Innenfor sirkelen en stor kvartsholdig hvit stein. I utkanten en stein med innhogde bumerker.   40/1- Arnstad - Nordmarka      
22 Helleristningsfelt 4 skipsfigurer, 3 sirkulære figurer, 1 geometrisk figur, 6 ubestemmelige figurer, 72 skålgroper, enkelte i rekker   40/2- Arnstad      
23 5 gravhauger og røyser     41/1- Skatvold      
24 Helleristninger 2 skipsfigurer, 14 skålgroper   42/1- Kirke Skatval      
25 Vannkilde - kultsted?     59/6-Røkke østre,
63/2- Røkke øvre (nordre)
Høgberget
     
26 Bygdeborg For Rykkjagrenda?   59/6-Røkke østre,
63/2- Røkke øvre (nordre)
Høgberget
     
27 Gravhauger     61/2, 3 - Røkke
Bjunngardåsen
     
28 Gravhaug Rundrøys, utgravd i 1903   63/1- Røkke søndre øvre      
29 2 gravhauger     63/3- Røkke søndre - Saltburåa      
30 Flintdolk     65/1- Drægseth vest (Murset) Sollia Petter H Murseth (Drægset) ca 1932 KNVSM
31 Gravhaug     66/3- Kvål av Mære - Haugen      
32 2 gravhauger     67/1- Mære vestre - Ørhaugen      
33 Gravhaug     68/8- Mæhre østre      
34 Helleristninger Flere fotsåler, 4 spiraler, en konsentrisk samling sirkler, 3 båtfigurer og en dyrefigur   69/1- Bremset - Tusskaillberget      
35 Øks Skafthulløks av stein   71/2- Auranaunet Johan P Auranaunet 1968 KNVSM
36 Gravhaug Brokhaugen   72/1- Auran søndre, 71/4- Auran nordre, 73/1- Auran indre      
37 Bautastein     73/1- Auran indre      
38 Køllehode Køllehode av stein   71/9- Auran mellom vestre - Einberget. Innafor haugen Borgny Auran og Gustav Åsen 1975 KNVSM
39 Gravhaug     72/4- Auran      
40 2 bautasteiner     72/4- Auran      
41 2 gravhauger     73/1- Auran (hyttetomt)      
42 Øks Skafthulløks av stein   73/7- Enerhaugen av Auran Kari Bye 1964 KNVSM
43 Bygdeborg     74/1- Auran østre -
Aurhammeren
     
44 Helleristninger Flere dusin skålgruoer, skipsfigurer, fotsåleristninger.   75/1, 2- Opauran nedre - Dansarberget      
45 Helleristninger Flere mindre felt hvor de ligger ganske tett sammen, skålgrop. Overgrodd.   75/1,2 - Opauran nedre, 75/4- Opauran øvre      
46 Spinnehjul     75/4- Opauran   1969 KNVSM
47 Gravtuft     75/4- Opauran      
48 Klubbe Klubbe av stein   75/4- Opauran     KNVSM
49 Gravhaug     75/7, 8, 9, 10 - Aursve      
50 Flatmarksgraver 2-3 hellekister nedskåret i bakken m/spydspisser og økseblad av jern 900-tallet 75/13- Furan av Auran   1944 KNVSM
51 Gravrøys     73/7- Auran      
52 2 gravhauger     76/1- Vinge nordre - Tørkhusåkeren      
53 Gravhaug Fjernet. Inneholdt: sverd, kiste eller skrin, perlekniv, en mengde båtsaum, beslag av bronse etter vikingtid 76/3, 8- Vinge nedre av Vinge      
54 Gravhaug Fjernet. Inneholdt: sverd av jern, ca 30 cm,båtsaum, bryne av stein   76/4- Vinge      
55 Gravhaug Fjernet. Båtsaum funnet.   76/7- Vinge nedre      
56 2 gravhauger Ved den ene er funnet sverd av jern (dolk?)   77/2- Skjervold   ca 1930  
57 3 gravhauger Ved en av haugene: stykker av ornert gravhelle fra hellekiste med rester av utbrent lik. Halvdelen av en innknakket båt synlig.   77/4- Skjervold vestre   1934  
58 Gravrøys Fjernet   78/1- Velvang vestre      
59 Kullmile     79/1- Velvang - Småvollan      

KNVSM = Det Kgl Norske Videnskabers Selskab, Museet