Nettsiden er under revisjon

På grunn av eksterne systemendringer må vi foreta en oppgradering av Skatval.no. Sidene er ikke slik de vil bli om en stund, men inntil
videre vil det i alle fall være tilgang til all tidligere informasjon .

Velkommen tilbake til TORSDAGSKAFFEN 12. januar 2023!

Vi ønsker alle

EN RIKTIG GOD JUL
OG ET GODT NYTT ÅR!

Historielaget 2022 – tilbud på Skatvalsbøkene og litt om Torsdagskaffen

..TILBUD PÅ VÅRE FLOTTE SKATVALSBØKER

I menyen til venstre, under Skatval Historielag, finner du også en oversikt og nærmere beskrivelser av alle bøkene og heftene vi i løpet av de siste 40 årene har produsert og tilbudt til interesserte.

Vi vil spesielt lede oppmerksomheten din til KONFIRMASJONSBOKA. Der finner du alle konfirmantene i Skatval kirke fra 1859 til 2008, og også de borgerlig konfirmerte etter at det ble innført.

De første årene fra 1859 til 1925 har vi de som er registrert i kirkebøkene for denne perioden, da ble det jo ikke tatt bilder av konfirmantene samlet, men fra 1926 og de fleste år framover har vi også fotografier av så godt som alle kullene.

Dette er virkelig en skatt for de som er interessert i å finne navn og bilder av alle de flotte ungdommene og prestene. Det er også alfabetiske lister over alle konfirmantene i løpet av disse 150 årene.

PRISER PÅ BØKENE OG HEFTENE

Vårt tilbud til deg er følgende:
kr 500,-  7 Skatvalsbøker selges som en pakke.
………….. Innhold: Skatvalsbøkene I, II, III, IV, V, VI + konfirmasjonsboka

kr 100,-  pr Skatvalsbok / konfirmasjonsbok når den selges enkeltvis

kr 100,-  pr eksemplar av Våttån for årene 2013 – 2020 (unntatt
2015 og 2021 som er utsolgt)

kr 200,-  pr eksemplar av Våttån for 2022

kr 100,-  pr eksemplar av «Utvandringen til Amerika»

kr 100,-  pr eksemplar av «Turbok: Setervollene på Forbordsfjellet,
Holfjellet og Langstein»

Hvis bøkene må sendes i posten, kommer porto i tillegg (Norgespakke)

Bestilling med navn og fullstendig postadresse sendes på epost til skathist@skatval.no.
Betaling vil vi ha pr bank til kto 4474 06 10772.

TORSDAGSKAFFEN

har blitt et meget populært tiltak til alle på Skatval som er ledige på formiddagen. Vi er som regel mellom 30 og 50 positive og interesserte til stede. Vi er så heldige at vi har ei Facebook-side hvor Ole Hammer legger ut ny informasjon, både om hva som skal foregå på torsdagene, og også i god tid før vi tilbyr andre aktiviteter som kveldsmøter, vandringer og andre turer.

Vi kan dessverre ikke ha nye foredrag med historiske tema hver torsdag, det er det ikke nok bidragsytere til, men det er alltid en eller annen form for underholdning. Det sikreste er jo å være der hver torsdag, da går du i alle fall ikke glipp av noe. Og du vil nok heller ikke unnvære de kjempegode vaflene og kaffen til Ingrid og Kari som du kan kjøpe for bare 30 kroner!

Kanskje du har et tema som interesserer deg og som du kan fortelle oss om? Vi tar i mot alle forslag med takk og vi stilller ingen krav til deg, bare at du holder deg innenfor en time. Ta kontakt med oss i styret på epost skathist@skatval.no .

Kjære sambygdinger!

Songlaget Bygdaljom feiret 75 år i 2018, og vi ønsker å eksistere i 75 år til!

Pr i dag er vi så få medlemmer at vi har startet et utvidet samarbeid med Kor-Nelius på Stjørdal for koråret 2019. Vår felles dirigent er Kjersti Kveli.

Vi ønsker oss mange sangglade medlemmer i alle aldre. Ønsker du å hjelpe Skatval med å få et aktivt selvstendig kor igjen så kom på øvelse! For det er det som er planen vår.

Øvelsene er på tirsdager fra kl. 1900-21.30 på Kulturloftet ved Halsen barneskole.

Velkommen til å synge med oss!

Ved spørsmål ta kontakt med vår leder Dagny Leirvik på telefon 48102987 eller mail dagnyjohanne@gmail.com