ÅRSMELDING FOR NORD-TRØNDELAG HISTORIELAG 2013

Nord-Trøndelag historielag har 21 lokale historielag som medlemmer, samt en del direkte medlemmer. Alle de som bestiller årboka, er støttemedlemmer, uten stemmerett.

Styret har i 2013 bestått av:

Johan Solheim, Egge , leder
Johan L Fløan, Skatval, nestleder
Kjell Erik Pettersson, Stjørdal, kasserer
Knut Krogstad, Stjørdal, sekretær
Ellen Lillevestre, Stod, styremedlem (permitert)
Agnes B. Solli, Verdal, styremedlem

Varamedlemmer:
Johannes Vongraven, Levanger
Arnhild Haugbotn, Levanger
Ronald Inndal, Verdal

Olav Vorum, Sparbu, revisor

DIS-kontakt har vært Knut Krogstad. I Nord-Trøndelag kulturvernråd er Johan Solheim medlem med Johan L Fløan som varamedlem.

Det har vært avholdt 6 styremøter ved Verdal bibliotek. Flere saker har vært behandlet, mellom annet Jämt-trønderske historiedager 2014 som blir arrangert i Nord-Trøndelag, nærmere bestemt på Sund Folkehøgskole,  årboka-innhold og kostnader, økonomisituasjon, møtearrangementer,  samt årsmøte og ekstraordinært årsmøte i Landslaget for lokalhistorie der leder møtte begge gangene. Det har også vært arbeidet med å få til et samarbeid med Namdal historie lag og dette ser ut til å kunne komme i stand etter hvert.

Vårmøtet ble arrangert 27. april i samarbeid med Snåsa historielag, med oppmøte Snåsa hotell, hvor informasjon om programmet for dagen ble gitt. Deretter  omvisning i den fredede bebyggelsen i Viosen ved Osvald Løberg.  Omvisning og orientering om Snåsa kirke ved Elisabeth Rohde og O. Løberg kom med små historier. I tillegg til omvisinga vart det kaffe i kjerkstuggu. Avslutning med middag på hotellet. Om lag 20 personer deltok. Et flott og interessant opplegg.

Årsmøtet 2012 ble avholdt ved Stiklestad Nasjonale kultursenter 24. november. Teknisk arrangør var Verdal historielag. Innledningsvis en orientering om Stiklestad og Verdal historielag v/ Kjetil Dillan. Selve årsmøteforhandlingene gikk etter saklista og styrets forslag til årsmelding, regnskap , budsjett, arbeidsplan og fastsetting av årspenger ble referert og vedtatt.

Valgkomiteens forslag til styre og revisor ble godkjent med følgende endringer: Varamedlem Knut Krogstad ble flyttet opp som styremedlem (skriver) i stedet for Ellen Lillevestre som er permittert pga sykdom.

Valgkomiteen: Her fortsetter Åshild Bjørgum Øvre, Ytterøy og Eli Kristin Rognan, Sparbu og et nytt medlem, Alf Olsen, Meråker, ble valgt i stedet for Gunnar H. Kyllo, Hegra, som har fungert som komiteens leder.

Årboka 2012 ble presentert av redaktøren Åke Jünge.
Litt historikk også her: Den første årboka(1921) hadde 21 sider – et enkelt hefte i svart-hvitt, mens årets årbok er på hele 250 sider og med fargetrykk.

Middag med underholdning fra teateroppsettinga «Grenselaus» -om innflyttinga til Vera på slutten av 1700-tallet.

Årsmøtet ble avsluttet med at Øystein Walberg fra Verdal historielag fortalte om Verdalsraset (120 år i 2013). Et fantastisk kåseri med kunnskap, engasjement, hjertevarme og humor som holdt forsamlingen i ånde i bortimot en time.

Takk til Verdal historielag for et  meget vellykket årsmøte.

Styret