Årsmelding for 2002 Nord-Trøndelag historielag

Nord-Trøndelag historielag har siste år bestått av 20 foreninger og 51 enkeltmedlemmer/livsvarige medlemmer.

Følgende personer har sittet i lagets styre:

  • Bjørn R Krogstad, Meråker, leder
  • Kjell E Pettersson, Stjørdal, nestleder
  • Jakob Bjerkem, Henning, sekretær
  • Jorid Klette Berg, Mosvik, kasserer
  • Sigrun Sem Austmo, Sparbu, styremedlem
  • Torstein Engum Bruvoll, Snåsa, varamedlem/redaktør
  • Kolbjørn Nestgaard, Skogn, varamedlem
  • Ola Svendgård, Ronglan, varamedlem

Styret har holdt fem møter og har behandla 29 saker. Varamedlemmene har blitt kalla inn til alle styremøta.

Årsmøtet ble i 2002 holdt på forsamlingshuset Friheim i Kopperå. Det samla få  lag. Årsmøtet behandla de vanlige årsmøtesakene. Åsmund Forfang holdt to  foredrag. Ett omkring det han kalla skjønnlitterær tilnærming til  lokalhistorieskriving og et anna som omhandla det særmerkte Kopperåsamfunnet.  Meråker Spellemannslag underholdt med lokal tradisjonsmusikk.

Vårmøtet ble holdt på Røstad, Levanger og behandla historia til Klæbu seminar  og Levanger Lærerskole. Lars Brå, Martha Grenstad og Asbjørn Folkvord innleda.  Få medlemmer deltok.

Siste år ble det solgt årbøker for 207.115 kroner. Dette er klar framgang fra  året før. Spesielt salget av gamle årbøker tok seg opp etter en intens  salgskampanje fra redaksjonen.

Arbeidet med å få skrevet ei inntrønderhistorie er foreløpig lagt til sides,  fordi det viste seg vanskelig å skaffe penger. Styret merka også konkurranse fra  trønderhistoria. Den ble forresten presentert i et møte der gruppa for Historisk  Forum var medarrangør. Arbeidet med slektshistoria skjer nå i et samarbeid med  DIS-Nord-Trøndelag. Kolbjørn Nestgaard er styrets representant her, mens Sigrun  Sem Austmo har deltatt på møtene i kulturvernrådet. Lagets regnskap viser siste  år et overskott på vel 54.000.