Referat fra Årsmøte 2007 Nord-Trøndelag historielag

17.11.2007 Kirkestallen ved Værnes kirke, Stjørdal

Til stades: 39 personar, inkludert styre og årbokredaksjon

Kjell Erik Pettersson ønska velkommen til Stjørdal og orienterte om lokallaget og kirkestallen.

1.   Møteinnkalling og sakliste godkjent utan kommentar.

Lars Tønne vart valgt til møteleiar, Åke Jünge til sekretær.

2.   Årsmelding 2007 og arbeidsplan 2008 vart lesne opp og vedtatt, med ei lita faktaendring

3.   Rekneskap for både laget og årboka vart gått gjennom og godkjent.

4.   Årspengane for lokallaga vedtatt uendra: 400 kr for lag < 300 medl, 600 kr for lag > 300 medl.

5.   Budsjett 2008 vedtatt

6.   Vedtektene vart vedtatt slik styret har foreslått, men med eit tillegg til §3, sisteledd:
”Livsvarige medlemskap skal vare ved.” (Vedlegg).

7.   Valg vart gjort einstemmig, og ga følgande resultat:

Leiar for 1 år: Lars Tønne, Ogndal
Styremedlem for 2 år: Kjell Erik Pettersson, Stjørdal
Styremedlem for 2 år: Ellen Lillevestre, Stod
Varamedlem for 1 år: Torstein Engum Bruvoll, Snåsa
Varamedlem for 1 år: Johan L. Fløan, Skatval
Varamedlem for 1 år: Bjørg Lein, Verdal
Revisor for 1 år: Olaf Vorum, Sparbu
Valgkomitémedlem for 3 år: Jan Haraldsen, Beitstad

Øvrig program:

Lars Tønne orienterte om Pilegrimsseminar i Kirkestallen, Stjørdal 29.11.2007 og om Norges Husflidslag si innsamlingsaksjon ”Øl og ornamentikk.”

Årbokredaktør Torstein Engum Bruvoll orienterte om årboka for 2007.

Ole Vig 150 år. Foredrag ved Kjell Erik Pettersson.

Om det planlagte bergkunstmuséet i Stjørdal, ved arkeolog Helle Vangen Stuedal.5.

Foredrag og omvising i Værnes kirke, ved Kjell Erik Pettersson.

Referent: Åke Jünge