Årsmelding for 2007 Nord-Trøndelag Historielag

Nord-Trøndelag historielag består av 21 lokale historielag med tilsaman 4500 registrerte medlemmer.

Styret

Lagets styre har i år hatt disse medlemmer:

Lars P. Tønne, Ogndal, leder
Sigrun Dahl Storholmen, Verdal, nestleder
Kjell Erik Pettersson, Stjørdal, kasserer
Åke Jünge, Verdal, sekretær
Åshild Bjørgum Øwre, Ytterøy, styremedlem og DIS-kontakt
Varamedlemmer til styret:
Johan L. Fløan, Skatval
Torstein Engum Bruvoll, Snåsa
Svein Kvistad, Inderøy

Styret har møttes til 5 møter og har behandla 27 saker. Møtene er holdt på historierommet på Verdal bibliotek, der lagets boksamling er lagret. Varamedlemmene blir innkalt til alle styremøta.

Årsmøtet 2006 var på Falstadsentret på Ekne, med Levanger historielag som vertskap. Lederen i Levanger historielag, Per Anker Johansen, heldt eit interessant velkomstkåseri. Årsmelding og regnskap vart godkjent.

Det vart ein del diskusjon omkring dei høge utgiftene til regnskapshold, og styret lova at det skulle arbeide med denne saka.

Etter de vanlige årsmøtesakene vart det middagspause og presentasjon av Årboka 2006. I tillegg til å kjøpe boka var det fleire som tok med bøker for å selge i laget.

Etter middagen fikk vi ei orientering om Falstads fortid og det Falstadsentret som nå er i emning. Det var også omvisning i utstillingene og til slutt en tur i Falstadskogen og orientering om det som hendte der under krigen.

Aktuelle saker

Fjorårets sak om et kulturminneleksikon har resultert i at det er ansatt en som arbeider på full tid med dette prosjektet, med tilknytning til NTNU i Trondheim.

Laget var med på å arrangere landsmøtet for Landslaget for lokalhistorie i Steinkjer. På grunn av samarbeidsproblemer vart det ikke arrangert Jämt-Trønderske historiedager i år. Arbeidet er imidlertid i gang for et nytt arrangement i 2008. Tema blir trolig ”Samferdsel”, i forbindelse med at det er 50 år siden mellomriksvegen åpna. Kjell Erik Pettersson er vår medlem i nemnda som står for dette arrangementet, som skal arrangeres på svensk side.

Årboka

Redaktør for årboka er Torstein Engum Bruvoll. Medarbeidere er Kjell Erik Pettersson og Morten Stene. Årboka er trykt i 800 eksemplarer, og det er viktig at alle føler et ansvar for at så mange som mulig blir solgt. Det er svært lite salg gjennom bokhandlerne, så vi håper at laga klarer å verve tingere.

Slektshistorie

Åshild Bjørgum Øwre er vår representant i samarbeidet med DIS-Nord-Trndelag, som arrangerer kurs i slektsforskning.

Vår hjemmeside http://nord-trondelag.superia.no

Boksamling

Lagets boksamling er på historierommet på Verdal Bibliotek i kinogården på Verdal. Denne er registrert og lagt ut på internett.

Arbeidsplan 2008

Arbeidet med årboka vil fortsatt være den mest tidkrevende oppgaven.

Det slektshistoriske samarbeidet med DIS-Nord-Trøndelag fortsetter.

Samarbeidet med N-T kulturvernråd er viktig og må fortsette. Leiaren i laget er medlem i kulturvernrådet, der Åshild Bjørgum Øwre er leiar.

Arbeidet med de Jämt-Trønderske historiedagene må prioriteres, i samarbeid med Sør-Trøndelag historielag, Hembygden Jämtland og Foreningen Norden.

Det vanlige halvårsmøtet (vårmøtet) arrangeres i april.