ÅRSMELDING 2008 NORD-TRØNDELAG HISTORIELAG

 

Nord-Trøndelag historielag består av 21 lokale historielag samt en del direkte/livsvarige medlemmer. I tillegg er alle som abonnerer på Årboka støttemedlemmer i laget.

Lagets styre:

Lars Petter Tønne, Ogndal, leder
Ellen Lillevestre, Stod, nestleder
Kjell Erik Pettersson, Stjørdal, kasserer
Åke Jünge, Verdal, sekretær
Åshild Bjørgum Øwre, Ytterøy, styremedlem og DIS-kontakt
Varamedlemmer til styret:
Johan L. Fløan, Skatval, Bjørg Lein, Verdal og Torstein Engum Bruvoll, Snåsa, som også er redaktør for Årboka.

Varamedlemmene blir innkalt til alle styremøta.

Styret har i år holdt 4 møter. Det vanlige er at møta er på Verdal bibliotek, der lagets boksamling også er. I år var styret samla en gang på Ytterøya i forkant av vårmøtet, og en gang på historierommet på Steinkjer bibliotek på Dampsaga.

_________________________

Årsmøtet 2007

var i Kirkestallen ved Værnes kirke, der Stjørdal historielag var vertskap. Lagets formann, Kjell Erik Pettersson ønska velkommen til Stjørdal og fortalte litt om kommunen og virksomheten i laget.

Årsmelding og regnskap vart godkjent.

Vedtektene for laget var lagt fram med forslag til endring av paragraf 3 om medlemskap. Det vart en del diskusjon om dette, og vedtektene vert lagt fram også i år med en liten forandring fra i fjor.

I forbindelse med at det var 150 år siden stjørdalingen Ole Vig døde, heldt Kjell Erik Pettersson eit interessant kåseri om denne evnerike ungdommen som døde bare 33 år gammel.

Etter en god middag var det presentasjon og salg av den nye Årboka for 2007, som vart godt mottatt. Redaktør for Årboka er Torstein Engum Bruvoll. Med seg i redaksjonen har han Kjell Erik Pettersson og Morten Stene.

Et naturlig emne når vi var på Stjørdal var det planlagte bergkunstmuseet her. Dette ble på en meget fin måte presentert av Helle Vangen Stuedal.

Årsmøtedagen ble avsluttet med omvisning i den ærverdige Værnes kirke, med Kjell Erik Pettersson som guide. Her møtte vi også en annen kyndig person, Magnus Fiskvik, som supplerte på en framifrå måte.

Et godt årsmøte, godt tilrettelagt av Kjell Erik Pettersson.

Lagets vårmøte

var lagt til Ytterøya, der Åshild Bjørgum Øwre tok imot oss på kaia og losa oss heim til Forberg. Her vart vi møtt med visesang fra verandaen, fint framført av Ytterøy visegruppe, etterfulgt av kaffe m.m. i varme stuer. Åshild Bjørgum Øwre fortalte fra Ytterøyas historie og om gården Forberg og om Westbourne, et navn etter de engelske gruveeierne på øya. Atle Grimstad fortalde om gruvetidene på Ytterøy, ei svært interessant historie. Vi fikk se oss om på kirkestedet, før turen gikk til Ytterøy bygdetun i Bjørvika. Etter omvisning der kjørte vi videre til kafe Rampa, der det var dekt til middag. På turen til ferga var vi innom bautaen av ”Stor-Henrik” Brustad før vi tok avskjed med vertfolket ved fergeleiet.

Takk til Åshild og Per for en fin dag.

Slektsforskning

Åshild Bjørgum Øwre er lagets representant i DIS i N.T. Aktiviteten foregår i lokale lag.

N.T. kulturvernråd

N.T. historielag er med i N.T. kulturvernråd, der Åshild Bjørgum Øwre er leder. Kulturvernrådet har representanter fra 11 interesseorganisasjoner og støttes økonomisk av N.T. fylkeskommune.

Årboka:

Den trykkes i 900 eks. og er den viktigste arbeidsoppgaven i laget. Det er viktig at vi alle gjør en innsats for å få solgt så mange som mulig.

De Jämt-trønderske historiedager

ble arrangert på svensk side i august. Arrangementet var på Hållands Folkhøgskola i Undersåker med samferdsel og krigshistorie som emner.

Redaktør for lagets hjemmeside er Grethe Hegge fra Skatval. Da vi fikk problemer med vår nettleverandør så har vi fått ny. For å gjøre det enkelt så knytter vi oss opp til Skatval historielag, og du finner oss på adressen: www.skatval.no/NTHist

Styret