Referat fra årsmøtet i Nord-Trøndelag historielag 27. november 2010

Årsmøtet ble holdt i Solhaug grendehus på Namdalseid lørdag 27. november.

Jan Olav Haraldsen, leder i Beitstaden historielag som stod som arrangør av møtet, ønsket velkommen til et godt oppvarmet lokale, en tidligere skole oppført i 1904, nå grendehus for bygda. Leder fortalte litt om Beitstaden historielag, som omfatter både Malm, Namdalseid (minus Statland) og Beitstad. Laget ble stiftet i 1967, har over 560 medlemmer, mange forskjellige aktiviteter og mange komiteer, bl.a. en komité for å samle ”gode historier”. Vi fikk også innblikk i noe av historikken til dette store området som har flere helleristningsfelt, fire bygdeborger, to nedlagte glassverk og som sendte tre utsendinger til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. I dag drives det mest jord- og skogbruk i disse bygdene, men med Malm som en industribygd.

Så til selve årsmøtet:

Årsmøtesaker:

1.  Ingen anmerkning til innkalling og sakliste.

2.  Leder Johan Solheim ble valgt til møteleder og ønsket 30 deltagere fra nesten hele fylket velkommen.

3.  Leder leste årsmeldingen og den ble godkjent.

4.  Regnskapet som var revidert av Olaf Vorum ble lest og kommentert av kasserer Kjell Erik Pettersson. Godkjent.

5.  Budsjett for 2011 ble godkjent.

6.  Leder la fram styrets forslag til arbeidsplan for 2011:

Årboka er fremdeles hovedoppgaven.

Historisk forum/seminar om nyere forskning innen det sørsamiske området ved Åke Jünge.

Vårmøteopplegg og innhold må drøftes.

Følge opp samarbeidet med Sør-Trøndelag historielag/Jämtland.

Årsmøte i Landslaget for lokalhistorie 27.-29. mai.

Utvikle et samarbeid med HINT.

Arbeidsplanen ble godkjent.

7.  Fastsetting av årspenger.

Styret hadde innstilt på samme beløp som før og det ble vedtatt, altså kr. 400,- for lag med færre enn 300 medlemmer og kr. 600,- for lag med flere enn 300 medlemmer.

8.  Valg.

Leder i valgkomiteen, Jan Olav Haraldsen, la fram komiteens forslag, og disse ble valgt: Leder for 1 år: gjenvalg på Johan Solheim, Steinkjer To styremedlemmer for 2 år: Johan L. Fløan , Skatval og Agnes B. Solli, Verdal (ny) Fra før i styret: Kjell Erik Pettersson, Stjørdal og Ellen Lillevestre, Stod Varamedlemmer for 1 år: Knut Krogstad, Stjørdal, Osvald Løberg, Snåsa og Kjellrun Svartås Landfald, Verdal (ny). Revisor for 1 år: gjenvalg på Olaf Vorum, Sparbu Neste års valgkomité: Øystein Walberg, Verdal (leder), Gunnar H. Kyllo, Hegra og Åshild Bjørgum Øwre, Ytterøy (ny).

Kjell Erik Pettersson presenterte den nye årboka og ga en god innføring i de interessante artiklene i boka. Han oppfordret samtidig til å få inn noen litt kortere artikler, og avsluttet med en takk til alle forfatterne.

Erik Stenvik fra fylkesmannens landbruksavdeling holdt et spennende kåseri med tittel: ”Fra gangsti til motorveg. Om veger og ferdsel gjennom tidene”. Han illustrerte kåseriet med gamle tegninger, kart og fotografier og førte oss langt tilbake i tid for å vise hvordan folk hadde tatt seg fram, først på sjøen, så på stier og veier. Mange av eksemplene han brukte var fra vårt eget nærmiljø.

Leder takket for et meget interessant kåseri og overrakte en bokgave.

Beitstaden historielag hadde påtatt seg serveringen på møtet, og vi fikk som middag servert en gammel og god rett: klubb og duppe, og en nydelig dessert: byggrynskrem med rød saus.

Både før og etter maten ble vi underholdt med trivelig trekkspillmusikk. Oddbjørn Aune spilte mange gamle slåtter bl.a. fra Beitstad.

Det ble til slutt anledning til å kjøpe den nye årboka og bytte og selge lokale årbøker.

Som slutt på et godt årsmøte ble Åshild Bjørgum Øwre, som gikk ut av styret, varmt takket med ord og bokgave av leder for alt arbeid hun har utført gjennom mange år for Nord-Trøndelag historielag. Hun svarte med å si at arbeidet hadde gitt henne mange gleder og oppfordret folk til å bli med i historielagsarbeidet.

Leder takket så Beitstaden historielag for et godt opplegg for møtet, og alle dro ut til en flott vinterdag med noen og tjue minusgrader.

Se også en fyldig omtale av årsmøtet på Nord-Trøndelag historielags hjemmeside ved Grethe Hegge