Referat fra årsmøte i Nord-Trøndelag historielag lørdag 21. november 2009 i Hegra

Årsmøtet var lagt til Hegramo kafe i Hegra og startet kl 10 med at medlem av styret i Hegra historielag, Gunnar Kyllo ønsket velkommen. Leder Ola M. Lerfald var dessverre forhindret pga sykdom. Kyllo fortalte interessant om Hegra, bl.a. om kirken fra 1783, Hegra festning som er spesielt kjent for motstanden mot tyske styrker i 1940 og er museum i dag, og om bygging av nytt bergkunst-museum i 2010 i bygda.

Vi fikk også høre om starten av og aktiviteten i Hegra historielag. Laget startet i 1978 og bl.a. Jon Leirfall var med og startet laget. Laget gir nå ut 3 bind oppdatert gårds- og slektshistorie for Hegra; disse er fortsettelse av storverket: ”Liv og lagnad i Stjørdalsbygdene” som også Leirfall var forfatter av. Ellers er laget meget aktiv med utgivelse av årbok, de arrangerer diverse historiske dager og også turer på gamle stier og til gamle vernede hus som det er mange av i bygda. Så Hegra historielag er et meget virksomt lag!

Neste post på programmet var musikk av Edgar Heringstad. Han fortalte om tradisjonsmusikk og musikere i bygda og illustrerte det med eminent spill på sitt trekkspill. Vi fikk også høre noen av hans egne slåtter. Spennende og flott innslag.

Årsmøtesaker:

1.   Ingen anmerkning til innkalling.

2.   Lars Tønne leste årsmeldingen som ble godkjent.

3.   Arbeidsplan:

Årboka er hovedoppgaven.

Vårmøtet legges til mai neste år og blir bestemt på styremøte i januar.

Jämt-trønderske historiedager arrangeres 13.-15. august 2010 på Trøndertun i Melhus. Programmet vil bli utsendt til historielagene.

Historisk forum, som er et forum for historieskrivere i lokallagene, skal prøve å bli aktivt igjen. Emnet i vår blir samer og samisk virksomhet i vårt område, ved Åke Jünge.

Arbeidsplanen ble godkjent

4.   Regnskapet både for laget og årboka ble lest og kommentert av kasserer Kjell Erik Pettersson. Godkjent.

Revisoren, Olaf Vorum, oppfordret laget til å sette pengene inn på høyrentekonto.

Det ble opplyst at boksalget på Steinkjer i oktober innbragte kr 2800,-. Bøkene som ble til overs er lagret på Sannan på Steinkjer.

Forslag til budsjett 2010 for laget og årboka ble framlagt og godkjent.

5.   Fastsetting av årspenger

Det ble samme beløp som for 2009: kr 400,- for lag med medlemstall under 300, og kr 600,- for lag med flere enn 300 medlemmer.

6.  Valg

Leder for 1 år: Johan Solheim, Steinkjer
To styremedlemmer for 2 år: gjenvalg på Kjell Erik Pettersson, Stjørdal og Ellen Lillevestre, Stod
Fra før i styret: Johan Fløan, Skatval og Aashild Bjørgum Øwre, Ytterøy
Varamedlemmer: gjenvalg på Osvald Løberg, Snåsa, Agnes Solli, Verdal og Knut Krogstad, Stjørdal.
Revisor for 1 år: gjenvalg på Olaf Vorum, Sparbu
Valgkomite: Jan Haraldsen, Steinkjer, leder, Øystein Walberg, Verdal og Gunnar Kyllo, Hegra.

Etter at årsmøtesakene var vel unnagjort ba Johan Fløan om ordet og takket Lars Petter Tønne både med ord og en vakker blomsterbukett for innsatsen som leder i laget.

Kjell Erik Pettersson presenterte årboka og fortalte om de enkelte artiklene. Mye spennende stoff! Det ble også anledning til å kjøpe boka: pris kr 250,- for abonnenter og kr 300,- for andre.

Etter en bedre middag med godt sodd fikk vi kåseri av radiokåsøren Hans Olav Løkken. Han fortalte om mange kjente og ukjente kvinner og menn og deres liv og lagnad både i Stjørdalsdalføret og i USA dit mange reiste på 1800-tallet. Det var mange triste skjebner, men også mye interessant.

Årsmøtet ble avsluttet med omvisning på Armfeldtmuseet, Laksemuseet og Skolemuseet som ligger i huset ved siden av Hegramo kafe. Heidrun Kringen var en dyktig guide og fortalte om alle de tre museene som holder til i samme hus. Det er utrolig mye interessant som er samlet i huset og som viser mange sider av livet i bygda.

Til slutt en takk til Hegra historielag for et ypperlig arrangement og for en meget trivelig dag.