Ad. Dagsorden pkt. 9

Forslaget er fremmet etter ønske fra flere medlemslag og for at regionlagets årsmelding og regnskap skal følge kalenderåret. Nå avsluttes årets årsmelding og regnskap 1. november. Det blir liten tid til å behandle regnskap og budsjett i styret før årsmøtet.

§6 Årsmøtet

Første setning:

Årsmøtet blir halde ein gong i året (om hausten). Medlemslag med over 300 medlemmer har 5 utsendingar kvar.

Forslag:
Årsmøtet blir halde ein gong for året før 30. april. Medlemslag…

Tilføyelse:
Går forslaget igjennom foreslår styret at neste årsmøte blir før 30. april 2021.
Som en naturlig konsekvens blir halvårsmøtet lagt til tidlig høst.