Årsmelding for Nord-Trøndelag historielag 2015

Nord-Trøndelag historielag har 21 lokale historielag som medlemmer, samt en del direkte medlemmer. Alle de som bestiller årboka, er støttemedlemmer, uten stemmerett.

Styret har i 2015 bestått av:

Johan Solheim, Egge , leder
Johan L. Fløan, Skatval, nestleder
Kjell Erik Pettersson, Stjørdal, kasserer
Liv Kjønstad, Levanger, sekretær
Knut Krogstad, Stjørdal, styremedlem

Varamedlemmer til styret:
Johannes Vongraven, Levanger
Inger Johanne Grønnesby, Inderøy
Jon Holmlimo, Verdal

Revisor: Olav Vorum, Sparbu

Valgkommitè:
Leder: Alf Olsen, Meråker
Medlemmer: Audhild Haugbotn, Jan Haraldsen

DIS-kontakt har vært Knut Krogstad. I Nord-Trøndelag kulturvernråd er Johan Solheim medlem med Johan L. Fløan som varamedlem.

Det har vært avholdt 4 styremøter ved Verdal bibliotek. Flere saker har vært behandlet, mellom annet Jämt-trønderske historiedager 2016 som blir arrangert i Härjedalen, årboka-innhold og kostnader, økonomisituasjon, møtearrangementer, samt årsmøtet, for å nevne de viktigste.

Valgte sekretær frasa seg vervet i løpet av året og styremedlem Knut Krogstad har derfor fungert som sekretær fram til årsmøtet 2015.

Vårmøtet skulle vært holdt i Åsen, med Åsen historielag som arrangør. Dette ble dessverre avlyst, grunnet for liten påmelding.

Årsmøtet 2014 ble avholdt i Coop sine lokaler på Frosta 22.10.14, med Frosta historielag som teknisk arrangør.

Før årsmøteforhandlingene starta, orienterte Bjørn Olav Juberg om Frosta og Frosta historielag. Han holdt videre et foredrag om Shetlands-Larsen og hans mannskaps retrettrute over Frosta, etter at den planlagte sabotasjen mot Tirpitz i Åsenfjorden slo feil grunnet teknisk svikt. Interessant foredrag med detaljer som for de fleste antas å være ukjente. Selve årsmøteforhandlingene gikk etter saklista og styrets forslag til årsmelding, regnskap, budsjett, arbeidsplan, Historisk Forum, presentasjon av årbok 2014 og fastsetting av årspenger ble referert og vedtatt.

Årsmøteforhandlingene ble avrundet med at gjenvalgte leder takket for fornyet tillit og for oppmøtet og for gode innspill under behandlinga av sakene Historisk Forum og Arbeidsplan.

Det ble deretter åpnet for salg og/eller bytte av årbøker.

Det hele ble avrundet med en veltilberedt, tradisjonell kjøttkakemiddag. Framifrå god mat!

Til slutt må det sies: Frosta historielag skal ha all mulig ros for et innholdsrikt, interessant og ikke minst trivelig arrangement!