ÅRSMELDING FOR NORD-TRØNDELAG HISTORIELAG 2014

Nord-Trøndelag historielag har 21 lokale historielag som medlemmer, samt en del direkte medlemmer. Alle de som bestiller årboka, er støttemedlemmer, uten stemmerett.

Styret har i 2014 bestått av:
Johan Solheim, Egge , leder
Johan Fløan, Skatval, nestleder
Kjell Erik Pettersson, Stjørdal, kasserer
Liv Kjønstad, Levanger, sekretær
Ronald Inndal, Verdal, styremedlem

Varamedlemmer:
Johannes Vongraven, Levanger
Inger Johanne Grønnesby, Inderøy
Knut Krogstad, Stjørdal

Olav Vorum, Sparbu, revisor

DIS-kontakt har vært Knut Krogstad. I Nord-Trøndelag kulturvernråd er Johan Solheim medlem med Johan Fløan som varamedlem.

Det har vært avholdt 5 styremøter ved Verdal bibliotek. Flere saker har vært behandlet , mellom annet Jämt-trønderske historiedager 2014 som blir arrangert  i Nord-Trøndelag, nærmere bestemt på Sund Folkehøgskole,  årboka-innhold og kostnader, økonomisituasjon, møtearrangementer,  samt årsmøtet, for å nevne de viktigste.

Den 5. januar arrangerte vi i samarbeid med Verdal historielag og SNK et onsdagsmøte på Stiklestad med tema Kielfreden. Møtet ble meget vellykket med mange som møtte opp.

Vårmøtet ble arrangert 26. april i samarbeid med Verdal historielag og Rinnleirets venner. Oppmøte i militærleiren på Rinnleiret. Åpning av møtet kl 11 i Regimentsalen ved leder.  I samme lokale ble det videre «Glimt fra krigshistorien i Nord-Trøndelag» v/Rolf Vestvik og foredrag av Kåre Flasnes, styreleder i Rinnleirets venner. Videre ble det omvisning i de ulike samlingene. Alt i alt et meget godt arrangement, som ble avrundet med lunsj i Nedre Messe. Om lag 40 personer deltok. Et flott og interessant opplegg.

Onsdag 19. november arrangerte vi i samarbeid med Verdal historielag, Verdal mållag og SNK et seminar-onsdagsmøte- om Tirpitz. Rolf Vestvik kåserte og årboka 2014  ble solgt med artikkel om Tirpitz av nettopp Rolf Vestvik. Et meget vellykka møte med ca 200 til stede.

Grethe Hegge har i perioden redigert heimesida vår med stor dyktighet. Den er hele tida blitt holdt oppdatert. Styret håper laga blir enda flinkere til å bruke den  –  både som informasjonskilde og til å legge ut arrangementer.

Årsmøtet 2013 ble avholdt ved Meråker vgs, Meråker kultursenter 23. november. Teknisk arrangør var Meråker historielag. Innledningsvis en orientering om Meråker historielag v/ Alf Olsen. Selve årsmøteforhandlingene gikk etter saklista og styrets forslag til årsmelding, regnskap, budsjett, arbeidsplan og fastsetting av årspenger ble referert og vedtatt.

Valgkomiteen: Her fortsetter Eli Kristin Rognan, Sparbu.  Alf Olsen, Meråker og nyvalgt Arnhild Haugbotn.

Etter årsmøtesakene var unnagjort var det kaffepause før det vart:

-Omvisning i undervisningslokalene til Meråker vgs, v/Øyvind Slungård. Særlig interessant var testlaboratoriet. Her kom også Frode Estil innom og bidrog med fakta omkring historikk og skolens betydning
– Årboka 2013 ble presentert av Kjell Erik Petterson
-Et meget interessant foredrag om kobbersmelting på 1200-tallet i Meråker v/Per Steinar   Brevik.

Avslutningsvis ble det sosialt samvær over en veltillaget middag og deretter boksalg og/eller bokbytte.

Takk til Meråker historielag for et meget vellykket årsmøtearrangement.

Styret