Meldingsarkiv:

Nord-Trøndelag Historielags  årsmøte 2014
Tid: Lørdag 22. november kl 1030
Sted: Coop – Frostasenteret (inngang bak)

PROGRAM

1030: Oppmøte og registrering med kaffe og vaffel
1100: Frosta historielag – litt om Frosta generelt og litt mer spesielt om Shetlands-Larsens tur over bygda
1140: Årsmøte i Nord-Trøndelag historielag.

1.  Godkjenning av innkalling og sakliste
2.  Valg av møteleder g sekretær
3.  Årsmelding for 2014 -utsendt
4.  Regnskap
5.  Budsjett
6.  Fastsetting av årspenger. Styret foreslår ingen endring
7.  Styret fremmer forslag om å gjenopprette «Historisk forum»
8.  Arbeidsplan for 2015

– Utgivelse av årboka
– Kursvirksomhet
– Vårmøte med tema/befaring
– Formidling av kulturhistorisk stoff
– Historisk forum
– Styremøter

 9.  Valg. Valgkomiteen legger fram forslag
10. Presentasjon av årboka
11. Avslutning

1300: Middag
1400: Kaffe og frukt med boksalg/bokbytte
1500: Avslutning

Pris for kaffex2 og middag kr 260,- pr person. Betales til Frosta historielag

Spørsmål rettes til johan.solheim@ntebb.no eller b-juberg@online.no

Styret oppfordrer laga til å gjøre årsmøtet godt kjent blant lagsmedlemmene slik at vi får et godt og representativt årsmøte

For styret Johan Solheim leder