Sted    : Møterommet Coop / Frostasenteret – Inngang på øvre side av senteret

Les gjennom programmet og meld deg på til en historisk fin vårdag på FROSTA!

Påmelding innen 29.04.2019 til kaarbu@ntebb.no

Kr 250,- pr deltaker

Ha en fin dag, skap historie!

_

Program:

Kl 1030 – Kaffe

Kl 1100 – Møtestart med allsang: «Mellom bakkar og berg». Vel møtt og velkommen til Frosta ved leder i Frosta Historielag – Bjørn Olav Juberg

Kl 1120 – Nord-Trøndelag Historielag ved leder Magnus Fiskvik:
Orienteringer – årsmøtet flyttes til mars mnd.? – utfordringer – forestående landsmøte – kurs

Kl 1200 – Kommentarer – «løst og fast» omkring orienteringene fra styret i 
Nord-Trøndelag Historielag – ønsker – utfordringer laga har – spørretime – nytt fra laga – i det hele: tid til samtale  

Kl 1225 – Oppsummering
Allsang: «Norge i rødt, kvitt og blått                  

Kl 1230  Middag

Kl 1330  Avreise til Frostatingshaugen / Logtun 
Orientering/omvisning i LANDSLOVSUTSTILLINGA eller som den offisielt heter: Miserabiles Personae – De svake i samfunnet – Magnus Lagabøtes Landslov 750 år. Loven ble første gang lagt fram nettopp her på Frostatinget St. Hansdagen i 1274 , 750 år siden i 2024
Prosjektleder i Frosta Kommune Torgunn Østbø orienterer og viser rundt

Kl 1500  Slutt