En historisk begivenhet i Nord-Trøndelag historielag: Kurs for lokallagene
Historielag i Nord-Trøndelag inviteres med dette til en felles presentasjon av mulighetene i

STYREWEB

Tid:    Lørdag 23. mars kl 11.00 til 15.00                                                               
Sted:  SNK Stiklestad

Innholdet vil være tilrettelagt slik at det gir nytte både for historielag som ønsker informasjon for å vurdere StyreWeb, samt tillitsvalgte i historielag som allerede benytter StyreWeb.

Del 1:    Generell presentasjon av mulighetene i StyreWeb, tilpasset behovet i et historielag

Del 2:    Praktisk kurs/demonstrasjon av de mest sentrale funksjonene i StyreWeb

– Medlemsregister
– Kommunikasjon
– Arkiv (Dokument, Møteprotokoll)
– Register for utstyr og eiendeler
– Økonomi (regnskap og fakturering)
– Hjemmeside og Arrangement

Kursholder:
Geir Ove Svinø, daglig leder i StyreWeb

Tilbudet går i første omgang til leder og kasserer eller til to andre i styret. Det er viktig å være med på kurset, om dere bruker StyreWeb eller ønsker å bli brukere av programmet. Alle styremedlemmer og varamedlemmer i NTHL deltar på kurset. NTHL tar etter hvert i bruk programmet, og går neste år over til å føre regnskapet selv på StyreWeb, noe som gir laget store besparelser i bruk av tid og penger.

Kurset er gratis for deltakerne.

Det blir lagt inn en kaffepause i programmet, NTHL sponser kaffe og vaffel. Hvis det er ønskelig med mat etter kurset så kan vi ordne det, men det må hver enkelt deltaker betale selv.

Frist for påmelding er satt til 18. mars

Påmelding sendes magnus.fiskvik@ntebb.no

Nord-Trøndelag historielag
Magnus Fiskvik
leder