Skatval 19. oktober 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORD-TRØNDELAG HISTORIELAG LØRDAG 24. NOVEMBER 2018

Møtested: Sund folkehøgskole Inderøy. Oppmøte kl.10.30, og varer til ca. kl. 16.00

Program:

10.30-11.00 Registering. Kaffe og kaker.
11.00-11.15  Velkommen v/leder i Nord-Trøndelag historielag og en presentasjon av Inderøy Museum og Historielag v/ Åshild Vang.
11.15-12.45  Årsmøte
12.45  Presentasjon av Årboka 2018
13.30-14.30  Middag og boksalg/bytte av lokale årbøker
14.30 Glimt fra skolen i jubileumsåret. Underholdning og intervju med gamle Sunds elever.
16.00 Avslutning

Påmelding av utsendinger til Magnus Fiskvik: e-post magnus.fiskvik@ntebb.no
innen 19.november

Vedtektene: Paragraf 5. Utsendingar

Medlemslaga har 3 utsendingar kvar på årsmøte. Medlemslag med over 300 medlemmer har 5 utsendingar kvar.

Det er ønskelig med navn på utsendingene for raskere registering når dere kommer.

Deltakeravgift kr. 250,00 pr. utsending.

Vil også be om at kontingenten fra lokallagene blir betalt før Årsmøtet.

NORD-TRØNDELAG HISTORIELAG

Magnus Fiskvik

Leder