Monthly Archives: April 2018

Omtaler og bilder fra Årsmøtet 2017 og Halvårsmøtet 2018
finner du nå under lenken Aktiviteter i menyen til venstre.

Vi tar gjerne i mot og publiserer lagenes årsmeldinger og referater fra årsmøtene.

Du finner de vi har mottatt under “Våre lokallag” i menyen til venstre.