Nord-Trøndelag Historielag

Du finner en fyldig omtale av halvårsmøtet 2017 under Aktiviteter i menyen til venstre.

Der finner du også en redigert utgave av leder Magnus Fiskviks innledning til møtet.

Til alle lokallag i Nord-Trøndelag historielag

I år er det Levanger historielag som står som arrangør av halvårsmøtet, som avholdes 22. april 2017. Fylkeslaget inviterer medlemmene til en spennende dag med historie i og rundt Levanger. Vi starter på Brusve gård på Levanger, og avslutter på Levanger sykehus, hvor vi… Continue reading

Årsmøtet ble vellykket gjennomført i regi av Mosvik Historielag. Referatet fra årsmøtet kommer snart.

Det nye styret i Nord-Trøndelag Historielag består nå av følgende:

Leder Magnus Fiskvik Auranvegen 62 – 7510 Skatval 977 56 024
Nestleder Knut Krogstad Feltspatvegen 10 – 7509 Stjørdal 975 33 581
Kasserer Kjell E… Continue reading

MC900078789[1]Da er du velkommen til å sende oss den informasjonen du vil dele med andre!

Send tekst og gjerne også bilder på epost til webmaster, så blir det lagt ut på Nord-Trøndelag Historielags sider  ganske raskt.

Kanskje du allerede er i gang med å skrive en ny… Continue reading