Nord-Trøndelag Historielag

Til Kulturvernorganisasjonar

På vegne av den nye kulturdirektøren for Trøndelag – Karen Espelund – inviterer Jorunn Lilleslett hos NT Fylkeskommune paraplyorganisasjonar (primært) til kontaktmøte på Bakklund fk. måndag 24. april kl 13.30. Eg videresender invitasjonen til organisasjonar som er med i NT kulturvernråd da kulturvernrådet er under avvikling. Om du… Continue reading

Du finner en fyldig omtale av halvårsmøtet 2017 under Aktiviteter i menyen til venstre.

Der finner du også en redigert utgave av leder Magnus Fiskviks innledning til møtet.

MC900078789[1]Da er du velkommen til å sende oss den informasjonen du vil dele med andre!

Send tekst og gjerne også bilder på epost til webmaster, så blir det lagt ut på Nord-Trøndelag Historielags sider  ganske raskt.

Kanskje du allerede er i gang med å skrive en ny… Continue reading