Her finner du:

Se nyheter fra:

Dagens ukjente

HK0111.jpg
Bilde 6. Stilige ungdommer, men hvem er det? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Vil du bli medlem?

Pr 31.12.2018 hadde Skatval Historielag 314 medlemmer inklusive 2 æresmedlemmer.

Hvis du vil bli medlem kan du sende en mail til  skathist@skatval.no

Årskontingent for 2019 er

kr 150,- for hovedmedlem  –  inklusive neste års medlemsblad Våttån
kr 100,- for tilleggsmedlem, dvs ektefelle/partner, uten Våttån.

Kontingenten betales til

konto 4474 06 10772

Skatval Historielag
Myramarka 3
7510 Skatval