Her finner du:

Dagens ukjente

HK0116.jpg
Bilde 7. Det var høytidelig å bli tatt bilde av. Men hvem er det? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Styremedlemmer – valgt på årsmøtet 26. februar 2019

.

Verv Navn Telefon Epost
Leder Jan Mæresmo 97612984 jmaeres@online.no
Nestleder Hans Arne Skjervold 47023102 hans.skj@outlook.com
Styremedlem Otto Indergaard 90019421 otto.indergaard@iogs.no
Styremedlem Karin Kristoffersen
Styremedlem Einar Hårstad
Varamedlemmer: Grethe Hegge 47897871 grethe@7510.no
Olav Haugan
Oddbjørn Mæhre 

.
Revisorer: Jostein Myhr
Bjørn Johan Nytrø

.
Valgkomite: Berit Håland Forbord
Ole Hammer
Gudmund Aasen

.

Utsendinger til årsmøtet i Nord-Trøndelag Historielag: Styret i laget