Her finner du:

Dagens ukjente

HK0005.jpg
Bilde 1. Ektepar, men hvem? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Styremedlemmer – valgt på årsmøtet 27. februar 2018

.

Verv Navn Telefon Epost
Leder Jan Mæresmo 97612984 jmaeres@online.no
Nestleder Hans Arne Skjervold 47023102 hans.skj@outlook.com
Kasserer Torbjørn Aasvang  46466916 torbja@hotmail.no
Sekretær Marit Mæhre 95852904 maritma@hotmail.com
Styremedlem Sissel Hammer  97132693 sishammer@gmail.com
Varamedlemmer: Grethe Hegge 47897871 grethe@7510.no
Helge Oskarsen 95835753 ho@agrokonsult.no
Otto Indergård 90019421 otto.indergaard@iogs.no

.
Revisorer: Jostein Myhr
Bjørn Johan Nytrø

.
Valgkomite: Johan Forbord
Berit Håland Forbord
Ole Hammer

.

Utsendinger til årsmøtet i Nord-Trøndelag Historielag: Styret i laget