Her finner du:

Hvem er dette, tro?

HK0101.jpg
Bilde 5. Denne karen er merket "ukjent fra Hammerhaugen". Vet du hvem det er? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Styremedlemmer – valgt på årsmøtet 24. februar 2016

.

Verv Navn Telefon Epost
Leder Jan Mæresmo 97612984 jmaeres@online.no
Nestleder Dagrun Bruvoll  97587582 dbbruvoll@gmail.com
Kasserer Torbjørn Aasvang  46466916 torbja@hotmail.no
Sekretær Marit Mæhre 95852904 maritma@hotmail.com
Styremedlem Hans Arne Skjervold 47023102 hans.skj@outlook.com
Varamedlemmer: Grethe Hegge 47897871 grethe@7510.no
Sissel Hammer  97132693 sishammer@gmail.com
Otto Indergård 90019421 otto.indergaard@iogs.no

.
Revisorer: Jostein Myhr
Bjørn Johan Nytrø

.
Valgkomite: Oddbjørn Mæhre
Johan Forbord
Berit Haaland Forbord

.

Utsendinger til årsmøtet i Nord-Trøndelag Historielag: Styret i laget