Her finner du:

Se nyheter fra:

Dagens ukjente

HK0101.jpg
Bilde 5. Denne karen er merket "ukjent fra Hammerhaugen". Vet du hvem det er? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Songlaget Bygdaljom, Skatval

er et blandakor stiftet 23.11.1943.

Koret er blant de eldste i kommunen og har vært aktivt i hele denne periode.

Koret har pr i dag ca 20 sangere i et aldersspenn fra 15 til 75 år.

Koret er opptatt av å ha et sosialt fellesskap og å ha det gøy sammen.

Koret har øvelse kl 19.30 hver onsdag på Skatval Samfunnshus.

Øvelsene ledes av vår dirigent Ann Kristin Andersson. Se artikkel i Stjørdalsnytt 1. november 2016: http://www.s-n.no/index.php/stjordal/skatval/item/9184-sangpedagog-og-sanger-ann-kristin-andersson-betatt-av-bygdaljom

Koret har vært aktivt med i ulike prosjekter i egen regi og i samarbeid med andre.