Her finner du:

Hvem er dette, tro?

HK0101.jpg
Bilde 5. Denne karen er merket "ukjent fra Hammerhaugen". Vet du hvem det er? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Styret 2017:

 

Navn Tlf E-post
Leder Trond Grandalsmo 47 29 98 43 vokalist1@hotmail.com
Utleieansvarlig Trine Welle Eidem 92 86 01 44 trinewelleeidem@hotmail.com
Kasserer Jonny Røkke 91 69 25 30 jonnyvik@hotmail.com
Styremedlem Rolf Fiskvik 48 18 73 25
Styremedlem Steinar Rokstad steinar.rokstad@hotmail.com
Revisorer Bjørn Johan Nytrø og Ola Fiskvik
Valgnemnd
Representantskapet:
Ordfører Iwar Arnstad
Varaordfører Asbjørn Skjervold