Her finner du:

Hvem er dette, tro?

HK0119.jpg
Bilde 8. En liten søskenflokk? Men hvem? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Det er gjennom mange år lagt ned et stort arbeide i Skatvalsbøkene. I 1930-årene ble det laget gårds- og slektshistoriebøker for alle delene av det som tidligere var Nedre og Øvre Stjørdal, dvs Stjørdal, Skatval, Lånke, Hegra og Meråker. I dag har alle disse, bortsett fra Stjørdal, utarbeidet nye bøker, basert på de gamle bøkene, men med ny informasjon om eiendommer og deres beboere pr utgivelsesdato.

Skatval Historielag utga sin nye serie med Gårds- og slektshistorie i tre bind, den første  i år 2000, den andre i 2001 og den tredje i 2002.

Bind IV, “Vår historiske arv  –  Den første tid” ble utgitt i 2005, og tar for seg Skatvalsområdet, med natur, dyre- og fugleliv og ikke minst menneskenes levekår, slik det var fra tidenes begynnelse og fram til ca 1030.

Bind V, “Vår historiske arv – Et maktsentrum i Trøndelag”,  utgitt i 2007, tar for seg menneskenes historie, liv og virke, fram til omkring 1700-tallet.

Bind VI, “Vår historiske arv – Skatval kommune 1902 – 1961”, som utkom i 2010, gir et fyldig og variert bilde av de 60 årene Skatval var egen kommune.

I 2008 ble det utgitt en annen type bok: “Konfirmanter i Skatval – 1859 – 2008”, som er en fantastisk dokumentasjon av alle de flotte ungdommene som i disse 150 årene vokste opp på Skatval. Fra de tidligste årene finnes det forståelig nok ikke bilder, men fra 1929 er alle år med, unntatt 1929 og 1930 hvor vi i stedet har bilder av 50-års-konfirmantene, og to konfirmasjoner under krigen hvor det ikke ble tatt noe bilde.

Pr i dag har ikke Historielaget noe nye, store, egne bøker under arbeid, men vi bidrar selvsagt med stoff til Årbok for Stjørdalsdalføret og Nord-Trøndelag Historielags årbok.

Historielaget har fra 2013 utgitt et medlemsblad, “Våttån”, med lokalhistorisk stoff fra Skatval.

I menyen til venstre finner du flere detaljer om de eksisterende bøkene, som alle kan bestilles fra Historielaget eller kjøpes hos bokhandlerne.

Bestilling

Alle bøkene kan kjøpes direkte fra Historielaget. Bestill her så slipper du å dra til bokhandelen!!

Prisen pr bok for Skatvalsbøkene bind I – VI og konfirmantboka er kr 100,- solgt enkeltvis.
Ved kjøp av alle 7 bøkene som en pakke er den totale prisen kr 500,-.
Eventuell porto kommer i tillegg.

Send en epost med navn, adresse og bestilling på lenken nedenfor. Husk å oppgi navnet ditt som referanse ved betaling. Innkomne og betalte ordrer ekspederes hver torsdag.

Bestill Skatvalsbøkene her