Her finner du:

Se nyheter fra:

Hvem er dette, tro?

HK0073.jpg
Bilde 12. Det ser ut som om en av disse tre er Johan Skjervoldsmo, men hvem er han og hvem er de andre? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Logo - SKATVAL HANDELSLAG

 

Skatval Handelsforening ble stiftet 2. juni (3. pinsedag) 1906. “Troen på samvirke og fellesløft i detalj-omsetningen” er skrevet som en av grunntankene for å sikre en sunn samhandel i Skatvalsbygda (gamle Skatval kommune: Langstein, Vassbygda og Skatval).

“Foreninga” (fra 1939: Handelslaget) eide eiendom og flere bygninger i sentrum av Skatval, ervervet fra Fasteraune-gården. Nåværende bygg ble satt opp i 1913, og påbygd østre del i 1970.

Etter hvert ble driften overtatt av Stjørdal Samvirkelag, og deretter Trondos, som driver dagens Prix-butikk. Trondos har i flere år leid areal av Skatval Handelslag, og dette utgjør lagets omsetning. Pr 1. juli 2015 har Trondos kjøpt eiendom og bygninger tilhørende Skatval Handelslag

Overskudd av lagets omsetning kan brukes til prosjekt/-innkjøpsstøtte for lag og foreninger i bygda. Et syvsifret beløp er siden dette vedtaket spredt utover ulike tiltak i bygda.

Skatval Handelslag har kjøpt inn et større mobilt lydanlegg (2 høyttalere på stativ) med enkel tilkobling. Dette kan lånes ut innen bygda.

Skatval HandelslagStyre pr. 2018:

Jo Bjørn Skatval (Styreleder)
Karin Bostad (Nestleder)
Kari Røkke Holm (Sekretær)
Gunnar Alstad
Johan Olav Hegge

Forretningsfører: Jostein Myhr

Epost: handelslaget@skatval.no