Her finner du:

Hvem er dette, tro?

HK0005.jpg
Bilde 1. Ektepar, men hvem? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Mange interesserte møtte opp i Kirkestua 17.06.2010 til presentasjonen av Skatval Historielags minnetavler over middelalderkirkene på Skatval

Prosjektet, som ble satt i gang i 2007, er nå sluttført med oppsetting av 6 minnetavler: ved Skatval kirke, ved Forbord, Fløan, Hegge, Auran og i Kaldalen i Vassbygda.

Det ble en meget interessant og hyggelig kveld i Kirkestua, hvor vi ble ønsket velkommen av Ruth Gjerde, leder i Menighetsrådet på Skatval. Deretter fortalte Per Røkke, leder i prosjektgruppen, om arbeidet som har ledet fram til dagens flotte resultat.

Kirkehistoriker Kirsten Stabel fra Vitenskapsmuseet (NTNU) ga oss et riktig interessant innblikk i overgangen fra hedensk tro til kristendom i Norge, og den innvirkning den fikk på dagliglivet for folk flest. Kirkeliv og kirkebygging var veldig viktig i de første århundrene. Hennes formidling ga et godt bilde av hvorfor det har vært så mange kirker i middelalderen (fra omkring år 1000 til reformasjonen i 1537) på et såpass lite område som Skatval.

Johan L Fløan, leder i historielaget, fortalte litt mer rundt Flø-kirka. Under “ordet fritt” fikk vi bl.a. noen innspill fra salen rundt forskjellen på å dokumentere konkrete fakta og å gjengi sagn, ettersom sagnene med tiden lett kan etableres som fakta. Dette er et viktig poeng for historieforskere, og absolutt noe man må ha i tankene når man jobber med slike prosjekter som dette.

Mette Vandvik fra næringslivsavdelingen i Stjørdal kommune orienterte om de midlene som historielaget har fått til prosjektet. De har vært avgjørende for at prosjektet i det hele tatt kunne bli gjennomført, og historielaget takker næringslivs-avdelingen i kommunen for den velvilligheten de har vist helt fra starten.

         

Prosjektgruppen, som har bestått av Ole Hammer/Per Røkke som leder, Johan Petter Rønningen, Rose Vinge og Hans Skjervold, ble til slutt takket for innsatsen og det gode resultatet av arbeidet.

Et meget positivt innslag underveis var at vi ble underholdt med sang, fløytespill og piano av to av årets konfirmanter, Jenny Elise Øyen og Snorre Fånes.

I en pause i møtet ble vi budt på kaffe og kaker og det det solgt lodd til inntekt for menighetsrådet.

Historielaget retter en stor takk til Skatval Menighetsråd som sto bak organiseringen av møtet, og til alle de rundt 50 personene som var møtt opp på en ellers regntung og mørk sommerkveld.

Her er noen bilder fra møtet:

Foto: Einar Hugnes og Grethe Hegge

Dsc05961.jpg
Dsc05962.jpg
Dsc05963.jpg
Dsc05964.jpg
0
0
0
Dsc05968.jpg